ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ

Συνεδριάζει την Τρίτη 11-2-2014 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας  η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα:

-         Ενημέρωση

-         ΕΛΤΑ – Πορεία Επιχειρησιακού προγράμματος

-         Ταχυμεταφορές – ενσωμάτωση

-         Εκκρεμότητες ΕΛΤΑ – Σε σχέση με υποχρεώσεις της πολιτείας

-         Πολιτική προσωπικού – Άδειες, έκτακτοι, στελέχωση κ.λ.π.

-         Συνέδριο ΠΟΣΤ – Αποφάσεις, συγκρότηση επιτροπών

-         Λοιπά θέματα 

Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 12-2-2014 και ώρα 10.00, θα γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.