ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα:

 

-         Ενημέρωση

-         Τελευταίες εξελίξεις

-         Αποφάσεις

 

Την ίδια μέρα και ώρα 12.00 π.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.