Πολιτιστικό Κέντρο ΕΛΤΑ

Πολιτιστικό Κέντρο ΕΛΤΑ

Στο Πολιτιστικό Κέντρο ΕΛΤΑ συμμετέχουν ως μέλη του οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ του Νομού Αττικής.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΤΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

3ης Σεπτεμβρίου 11, ΑΘΗΝΑ 104 32

τηλ. 210 5239859 fax. 210 5231144 

e-mail:poke_elta@yahoo.gr