ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Συνεδριάζει την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα:

-         Ενημέρωση – Τρέχουσες εξελίξεις

-         Υπερταμείο  - Επιχειρησιακό Σχέδιο

-         Καθολική Υπηρεσία – Ρευστότητα

-         Αναδιοργάνωση – ΣΣΕ

-         Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. – (Κεφάλαιο Α & Κεφάλαιο Β)

-         Άλλα θέματα – Αποφάσεις.

Την ίδια μέρα και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.