ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

 Συνεδρίασε την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ με θέματα:

-         Ενημέρωση

-         Τρέχουσες εξελίξεις-Λοιπά θέματα

-         Αποφάσεις

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου, όπου η πίεση για οριζόντια αντιλαϊκά μέτρα, οδηγεί στη στοχοποίηση και ισοπέδωση των εργατικών δικαιωμάτων, στο ξήλωμα των κοινωνικών παροχών,  στην κατάργηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, στη μείωση των συντάξεων, στην απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και εν κατακλείδι στην κοινωνική αποσάθρωση, τα προβλήματα για το χώρο μας, το Ταχυδρομείο είναι πολλά και μεγάλα.

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, όλο αυτόν τον καιρό, συνάδελφοι, τα δείγματα γραφής της νέας Διοίκησης του Οργανισμού δεν είναι θετικά, καθώς έχει επιλέξει, αντί να ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα του Ταχυδρομείου, να αναλωθεί σε παρεμβάσεις και να πάρει αποφάσεις που οδηγούν τον ΕΛΤΑ σε καταστροφικά αδιέξοδα.

Για εμάς βασικός στόχος συνάδελφοι, είναι να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία της βιωσιμότητας του ΕΛΤΑ και να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες ώστε να μπει ο Οργανισμός σε τροχιά ανάπτυξης για να συνεχίσει να απασχολεί εργαζόμενους, για να συνεχίσει την κοινωνική του προσφορά στους Έλληνες πολίτες.

Είμαστε έτοιμοι να προκρίνουμε λύσεις και δράσεις που να υπηρετούν το συνολικό σχεδιασμό αναδιοργάνωσης του ΕΛΤΑ, για να μπορέσει να βγει ο Οργανισμός από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται.

Έχουμε τονίσει επανειλημμένα, ότι η κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ΕΛΤΑ απαιτεί ένα σχέδιο συνολικής αναδιάρθρωσης του Οργανισμού και του Δικτύου του και όχι  σαλαμοποίηση των φλεγόντων προβλημάτων και μεμονωμένη, προσωρινή και αποσπασματική αντιμετώπιση τους.

Προς την κατεύθυνση αυτήν προτεραιότητες μας για την επόμενη περίοδο είναι:

-   -Ενσωμάτωση των Ταχυμεταφορών ΕΛ-ΤΑ στη μητρική εταιρεία για να ενταχθεί στη ραγδαίως αναδυόμενη αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου το μεγαλύτερο δίκτυο της χώρας, στην υπηρεσία  των πολιτών και των επιχειρήσεων, με ότι αυτό σημαίνει τόσο για την ανάπτυξη του Οργανισμού όσο και για την οικονομική, ποιοτική και καθολική εξυπηρέτηση όλων των Ελλήνων πολιτών, όπου και αν αυτοί να κατοικούν.

-Αυτόνομη άδεια τραπεζικών εργασιών. Αναζήτηση στρατηγικής συμμαχίας με τραπεζικό εταίρο, ώστε να δημιουργηθεί η λαϊκή τράπεζα του μικροκαταθέτη, του χωριού και της γειτονιάς. Μπορούμε να το κάνουμε καθώς ο ΕΛ-ΤΑ έχει μεγάλη τεχνογνωσία σε τραπεζικές εργασίες και σε Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), αφού για 100 και πλέον χρόνια εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο όλες τις χρηματοοικονομικές ανάγκες των Ελλήνων πολιτών μέσω των εμπορικών συμφωνιών, πρώτα με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (το οποίο ουσιαστικά ίδρυσε και ανέπτυξε) και τελευταία με την Eurobank, η οποία και κατέχει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Επιχείρησης. Αυτό το μοντέλο ήδη λειτουργεί στο 27% των Ευρωπαϊκών Ταχυδρομείων.

-Καταβολή των οφειλών του Δημοσίου και του κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της ρευστότητας. Ο Νόμος 4053/ 2012 ορίζει ότι ο ΕΛΤΑ αποτελεί τον Πάροχο Καθολικών Υπηρεσιών έως το 2028. Ο ίδιος νόμος περιγράφει και τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στον Πάροχο, για την αποζημίωση των Καθολικών Υπηρεσιών. Η αποζημίωση για την παροχή των Καθολικών Υπηρεσιών αποτελεί δημόσια υποχρέωση του κράτους προς τον ΕΛΤΑ, αλλά και προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικής ισορροπίας και της δίκαιης μεταχείρισης μέσα στο πλαίσιο της αγοράς. Η άρνηση της πολιτείας να ικανοποιήσει την αποζημιωτική αξίωση του Οργανισμού για την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την ίδια την ύπαρξη του ΕΛΤΑ και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί άμεσα, καθώς οι υποχρεώσεις τρέχουν και κύρια οι μισθολογικές.

-Να εγκαταλείψει η Διοίκηση την εκφρασμένη πρόθεσή της για την μη αποτύπωση, στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού, του κόστους της Κ.Τ.Υ. καθώς εγείρεται ζήτημα δόλιας χρεοκοπίας του ΕΛΤΑ.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με βάση το Νόμο 4053/2012 και τους κανόνες της εταιρικής λογιστικής, ως ανώνυμης εταιρείας, έχουν υποχρέωση την αναγραφή, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα στοιχεία του κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας, τα οποία υποβάλλουν προς έγκριση στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Αυτό έγινε για το 2013 και 2014. Για το 2015 το σχετικό ποσό έχει υπολογιστεί σε 50 εκατ. ευρώ και θα υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η προβλεπόμενη απαίτηση για αποζημίωση του κόστους των Κ.Υ θα πρέπει να αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Μια πρακτική την οποία αιφνιδιαστικά άλλαξε η Διοίκηση, με αποτέλεσμα ενώ ο Οργανισμός παραμένει υπόχρεος για την παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, δεν εμφανίζεται λογιστικά δικαιούχος της αποζημίωσης. Αυτό έχει ως συνέπεια την στρέβλωση της οικονομικής θέση της επιχείρησης και επιφέρει οικονομικές και νομικές συνέπειες, καθώς αποκλείεται άμεσα η δυνατότητα συμμετοχής του Οργανισμού από διαγωνισμούς. Παράλληλα, οδηγούμαστε και στην αφαίρεση της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που είχαμε πάρει τον περασμένο Μάρτιο από την ΡΑΕ.  Αυτή η απόφαση της Διοίκησης αποτελεί ουσιαστικά απόφαση κατάργησης του ΕΛΤΑ.

-Επαναλειτουργία των Ταχυδρομικών καταστημάτων τις απογευματινές και τα Σάββατα. Το Ταχυδρομείο σήμερα είναι αναγκαίο να λειτουργήσει σύμφωνα με τις ανάγκες που διαμορφώνει η αγορά. Και η αγορά απαιτεί ένα διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων και όχι την αναστολή της απογευματινής λειτουργίας και του Σαββάτου 40 καταστημάτων στην περιφέρεια Αττικής, σε νησιά και σε τουριστικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα, μόνο από τα καταστήματα του Αιγαίου, να έχουμε πτώση εσόδων πλέον του ενός εκατ. ευρώ, μέσα σε τρεις εβδομάδες και τεράστια αύξηση δαπανών από τις αποσπάσεις και μετακινήσεις προσωπικού. Δεν μπορεί η Διοίκηση να προχωράει σε ενέργειες που πλήττουν βάναυσα την εταιρεία, τους πολίτες και τους εργαζόμενους.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στην πρόσφατη συνάντηση μας με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη παρουσιάσαμε αναλυτικά όλες αυτές τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας, που έχουν να κάνουν με τον Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΕΛΤΑ, με την συνολική αναδιάρθρωση του Οργανισμού.

Το ίδιο κάναμε και στη χθεσινή συνάντηση μας με τη Διοίκηση του ΕΛΤΑ.

Στεκόμαστε με υπευθυνότητα απέναντι στα προβλήματα, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε την βιωσιμότητα του ΕΛΤΑ και τα συμφέροντα του Ταχυδρομείου και των εργαζομένων.