ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 22 & 23 ΜΑΙΟΥ 2018

Συνεδριάζει την Τρίτη 22 Μαΐου 2018  και ώρα 13.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα:

-         Τρέχουσες εξελίξεις

-         Αποφάσεις.

Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.