ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10..00 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας, η Εκτελεστική Επιτροπή με θέματα:

 

-         Ενημέρωση

-         Συνέδριο

-         Προσυνεδριακές διαδικασίες

-         Ορισμός Επιτροπών

-         Άλλα θέματα

 

Θα ακολουθήσει, την ίδια μέρα και ώρα 12.00, η συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της ΠΟΣΤ με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.