ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 2 & 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 Συνεδριάζει την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.00  στα γραφεία της Ομοσπονδίας η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα:

 

-         Ενημέρωση

-         Οργανωτικά θέματα 34ου Συνεδρίου

-         Διοικητικός – Οικονομικός Απολογισμός

-         Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Δράσης

-         Αποφάσεις

 

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.