ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ 11 ΝΟΕΜΒΡΗ 2014

Την Τρίτη 11 Νοέμβρη 2014 και ώρα 11 π.μ. συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ, στα γραφεία της Ομοσπονδίας με θέμα:

- συγκρότηση σε Σώμα