ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα  10.00 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα:

-         Ενημέρωση

-         Εξουσιοδότηση για Πλαίσιο Συμφωνίας

-         Αποφάσεις 

Θα ακολουθήσει την ίδια μέρα και ώρα 12.00 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.