ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ 30 ΜΑΡΤΗ 2016

 Συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 10 π.μ. η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ στα γραφεία της Ομοσπονδίας με θέματα:

 

§        Ενημέρωση

§        Τρέχοντα θέματα ΕΛΤΑ

§        Κοινές Συμφωνίες

§        Άλλα θέματα

 

Θα ακολουθήσει, την ίδια μέρα και ώρα 13.00 μ.μ η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.