ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 30 & 31 ΜΑΡΤΗ 2015

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 30 Μάρτη 2915 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΟΣΤ η Εκτελεστική Επιτροπή με θέματα: 

  • Ενημέρωση – Εξελίξεις
  • Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

Την επόμενη μέρα, Τρίτη 31 Μάρτη 2015 και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.