ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 2 & 3ΜΑΡΤΗ 2015

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της ΠΟΣΤ η Εκτελεστική Επιτροπή με θέματα:

Ø      Ενημέρωση

Ø      Τρέχουσες εξελίξεις – Προτεραιότητες – Εκκρεμότητες

Ø      Καθορισμός πλαισίου παρεμβάσεων

Ø      Λοιπά θέματα

Την επόμενη μέρα, Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.