ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2013-14, τα Διοικητικά Συμβούλια της ΠΟΣΤ και του ΕΛΤΑ, την Παρασκευή 7 Ιουνίου, εξουσιοδότησαν το Προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής και αντίστοιχα τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο  ΕΛΤΑ για την υπογραφή της ΕΣΣΕ.

Μετά την υπογραφή της ΕΣΣΕ 2013-14, που θα γίνει στα επόμενα εικοσιτετράωρα, με ανακοίνωση μας θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά, τόσο για το περιεχόμενο και την σημασία της, όσο και για το πρόγραμμα «άμεσων δράσεων» και τις οργανωτικές αλλαγές που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ.