ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ 1 & 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2015

Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 1 Σεπτέμβρη 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της ΠΟΣΤ η Εκτελεστική Επιτροπή με θέματα: 

  • Ενημέρωση
  • Πρόγραμμα δράσης 

Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη 2015 και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.