ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

                                                                                                                                     Αθήνα 14/12/2011

Προς :
* Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ –
  Πρόεδρο Δ. Σ. Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ
  κον Χρήστο Βαρσάμη
 
* Διευθύνοντα Σύμβουλο Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ
   κον Κωνσταντίνο Ταρλαγιά
 
Κύριοι,
 
Αναφορικά με τα θέματα που σας περιγράφουμε παρακάτω και τα οποία απασχόλησαν την Εκτελεστική Επιτροπή της Π. Ο. Σ. Τ., που σήμερα συνήλθε έκτακτα και με δεδομένο ότι αύριο, ημέρα Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011, προτίθεστε να τροποποιήσετε τον Υπηρεσιακό Οργανισμό της Εταιρίας σας και να προσλάβετε ένα ακόμη άνεργο συνεργάτη (!) από την αγορά,  σας ενημερώνουμε ότι :
o        Έχετε υποχρέωση, εκ νόμου, να διαβουλεύεστε εγγράφως με το συνδικάτο για τις προθέσεις σας σχετικά με την τύχη της Εταιρίας
o        Το προτεινόμενο οργανόγραμμα της Εταιρίας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α. Ε.», η οποία σημειωτέον από άποψη κύκλου εργασιών είναι ένα ισχνό υποπολλαπλάσιο μίας Διεύθυνσης του ΕΛΤΑ, εμφανίζεται σε προκλητικό βαθμό υπερβολικό και ευρύ.
o        Η πρόβλεψη για πέντε (5) Διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, Ειδικές Υπηρεσίες, συνεργάτες, κ. λ. π. δεν προσιδιάζει σε μία Εταιρία που είναι ζημιογόνα και λειτουργεί χάρις στην έξωθεν βοήθεια.
o        Οι Διευθύνσεις της Εταιρίας και οι τομείς πρέπει να είναι πολύ λιγότεροι από αυτές που φαίνονται στις προτάσεις σας.
o        Οι υπάλληλοι που δεν ανήκουν στην Εταιρία (μετακλητοί, αποσπασμένοι ΕΛΤΑ, κ. λ. π.) πρέπει άμεσα να περιοριστούν στον αριθμό που προβλέπεται από τον οικείο κανονισμό.
Κλείνοντας και επειδή λόγω της σοβαρότητας του θέματος δεν επιθυμούμε ούτε να πλατιάσουμε, ούτε ν’ αναλωθούμε σε ανέξοδες συνδικαλιστικές κορώνες, σας καλούμε :
 
ð      Ν’ αποσύρετε άμεσα τα σχετικά θέματα που αφορούν την οργανωτική δομή της εταιρίας και την πρόσληψη ενός ακόμη συνεργάτη (!) από την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου σας.
 
ð      Να υπάρξουν επίσημες συναντήσεις των Υπηρεσιακών σας παραγόντων με εκπροσώπους της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης, για να διαμορφωθεί (μέχρι το τέλος του έτους ) η τελική για το θέμα εισήγηση.
 
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι εάν τυχόν παραβλέψετε την παρούσα επιστολή μας και δεν συμμορφωθείτε στις εκκλήσεις μας, είμαστε υποχρεωμένοι ν’ αντιδράσουμε και κινηματικά και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του ομίλου ΕΛΤΑ και των εργαζομένων σε μία εποχή στην οποία μέλημα όλων μας πρέπει να είναι ο εξορθολογισμός όλων των πόρων που έχει διαθέσιμους η εταιρία μας.
 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε. Ε.
                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
                                        ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                 ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ