ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ

                                                                                                                            Αθήνα 16/12/2011

Προς:
Κωνσταντίνο Ταρλαγιά
Διευθύνοντα Σύμβουλο Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ
 
Κοιν.:
Χρήστο Βαρσάμη
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ
& Πρόεδρο του Δ.Σ. Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ
 
 
 
Κύριε Σύμβουλε,
 
Καταρχήν, για αντικειμενικούς λόγους δε μπορούμε να ανταποκριθούμε στην πρόσκλησή σας που σήμερα μας στείλατε, για συνάντηση εντός της ημέρας στα γραφεία της εταιρείας.
Από την θεματολογία της πρόσκλησής σας όμως, φαίνεται καθαρά ότι δεν κατανοήσατε το πνεύμα των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Σ.Τ., που σας γνωστοποιήσαμε με το 2291/14-12-2011 έγγραφό μας.
Σας τονίζουμε ότι από την πλευρά μας, θέλουμε να δούμε άμεσα και συνολικά την κατάσταση της εταιρείας και τις αιτίες που αυτή βρίσκεται καθηλωμένη και σε καθεστώς υποχώρησης στην αγορά. Σ’ αυτό το πλαίσιο να εξετάσουμε και την αναγκαιότητα αλλαγών και προς ποια κατεύθυνση του υπηρεσιακού οργανισμού.
Ξεκαθαρίζουμε πάντως, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι είναι ομόφωνη απόφασή μας να μην επιτρέψουμε να γίνει οποιαδήποτε πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, που αυτονόητα επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος της εταιρείας, σε μια εποχή που απαιτείται η συνετή διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.
Στο πνεύμα των παραπάνω, σας καλούμε να ορίσουμε από κοινού την ατζέντα και το χρονοδιάγραμμα των συζητήσεων.
 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ              ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ