ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΙΚΟ ΠΑΠΠΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την ιστορία τους, έχουν να αντιμετωπίσουν την πλήρη απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς, τον έντονο ανταγωνισμό με τη λειτουργία 530, αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ, ταχυδρομικών επιχειρήσεων, τη μείωση του επιστολικού ταχυδρομείου, την υφεσιακή κατάσταση της χώρας, την ηλεκτρονική υποκατάσταση της αλληλογραφίας και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

Ταυτόχρονα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σε καθημερινή βάση, παρά τα προβλήματά τους, επιχειρούν σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως συνθηκών, αποτελούν τη μοναδική  παρουσία του Κράτους σε περιοχές απομακρυσμένες, παραμεθόριες και δύσβατες, παρέχουν Καθολικές Ταχυδρομικές Υπηρεσίας καθώς και Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση για το κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας και των Υ.Γ.Ο.Σ.

 

Κύριε Υπουργέ,

Με την τροπολογία που καταθέσατε και στην οποία προτείνετε ο Ταχυδρομικός Κώδικας να μην ανήκει στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.), τα ΕΛΤΑ οδηγούνται κυριολεκτικά σε συρρίκνωση, με καταστροφικές συνέπειες για την επιχειρησιακή τους λειτουργία, την πορεία και το μέλλον τους, αφού επιχειρείται να τους αφαιρεθούν εργαλεία παραγωγικά και ζωτικά για τη λειτουργία τους.  

Τα ιστορικά δεδομένα είναι συντριπτικά υπέρ των Ελληνικών Ταχυδρομείων, δεδομένου ότι η δημιουργία, η επεξεργασία, η συνεχής βελτίωση και επικαιροποίηση του ταχυδρομικού κώδικα, αποτελούν υποδομή η οποία τα τελευταία τουλάχιστον εξήντα χρόνια ανήκει αποκλειστικά στα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα.

Ο ταχυδρομικός κώδικας δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και εξακολουθεί να εξελίσσεται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία πρωτίστως για την εξυπηρέτηση της παραγωγικής τους διαδικασίας. Ως εκ τούτου τα ΕΛΤΑ έχουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί του ταχυδρομικού κώδικα.

Τα ΕΛΤΑ παρέχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων του ταχυδρομικού κώδικα, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, έναντι ανταλλάγματος το οποίο είναι εύλογο και αναγκαίο για τη διατήρηση, ανάπτυξη και επικαιροποίηση της βάσης και με συγκεκριμένο τρόπο που διασφαλίζει τη λειτουργικότητα της.

Είναι σαφές ότι η κανονιστική επιβολή της πρόσβασης στον ταχυδρομικό κώδικα, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της οικονομίας εν γένει, αναγνωρίζει ταυτόχρονα τα θεμελιωμένα δικαιώματα των ΕΛΤΑ, όπως και τους πόρους που διαθέτει για την ανάπτυξη και τη διατήρηση του. Άλλως, θα υπήρχε παραβίαση βασικών αρχών όπως της οικονομικής ελευθερίας και της αναλογικότητας, και σε κάθε περίπτωση θα διακινδύνευε η διατήρηση του ταχυδρομικού κώδικα.   

Αναφορικά με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν ρυθμίζονται σοβαρά θέματα, όπως, με ποια διαδικασία θα διενεργείται η διαχείριση και αξιοποίηση του ταχυδρομικού κώδικα, ποιος συμμετέχει στη διαδικασία αυτή,  ποιος ορίζει τη διαδικασία και ποιος αποφασίζει για τα θέματα που αφορά, μεταξύ των οποίων είναι και ο τρόπος δημιουργίας και επεξεργασίας και τα οποία εκτός των λειτουργικών προβλημάτων, δημιουργούν ένα αβέβαιο νομικό καθεστώς.  

Επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, τα ακόλουθα :

·       Αποτελεί μοναδική πρωτοτυπία στην Ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά, ο ταχυδρομικός κώδικας να μην ανήκει στο Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Στα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα οι Φορείς Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας έχουν και την αποκλειστικότητα του ταχυδρομικού κώδικα της κάθε χώρας.

·      Οποιαδήποτε βελτίωση της ταχύτητας, της αξιοπιστίας και της ποιότητας της διακινούμενης αλληλογραφίας και της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, προς όφελος όλων των καταναλωτών και παρόχων, είναι προφανώς ανέφικτη, με την αφαίρεση του ταχυδρομικού κώδικα από το δημιουργό του, ο οποίος τον συντηρεί, τον εμπλουτίζει, με τη μοναδική καθημερινή εμπειρία του από όλη τη χώρα και τον προσαρμόζει στις απαιτήσεις των καταναλωτών και των λοιπών παρόχων.

·     Ο ταχυδρομικός κώδικας είναι στην ουσία εργαλείο παραγωγής των Ελληνικών Ταχυδρομείων, λειτουργεί προς όφελος της καθολικής υπηρεσίας και της ταχυδρομικής αγοράς γενικότερα και μια μηχανιστική προσέγγιση δεν θα είναι αποτελεσματική.

·        Απαιτεί υψηλά κόστη συντήρησης και επικαιροποίησης

·      Υπάρχει τεράστια δυσκολία και καθυστέρηση προσαρμογής του κοινού και επιχειρήσεων στις όποιες αλλαγές του ταχυδρομικού κώδικα

·       Δεν μπορεί να επιβληθεί αναγκαστική εφαρμογή οποιουδήποτε «νέου μοντέλου» στην αγορά.

Σε κάθε περίπτωση η αφαίρεση της αρμοδιότητας αυτής από τον Φ.Π.Κ.Υ. εκτός από την ζημιά που θα επέλθει με τη μείωση του ενεργητικού του, θα δημιουργηθούν τεράστια και ίσως αξεπέραστα προβλήματα στην παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας.

Στην έκτακτη συνεδρίαση των οργάνων της Ομοσπονδίας μας που έγινε σήμερα 04 Αυγούστου 2017, ζητείται ομόφωνα από την πλευρά των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, η απόσυρση της τροπολογίας για τον Ταχυδρομικό Κώδικα.

 

 

Η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΗΣ Π. Ο. Σ. Τ.