ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν.3429/2005

 

 

                                                                                                                                                         Προς:

1.      Υπουργό Οικονομικών
κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο

2.      Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
κύριο Νίκο Παππά

 

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Τα ΕΛΤΑ, βάσει του ν. 3429/2005 υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ για πολύ συγκεκριμένους και ουσιαστικούς λόγους, οι οποίοι, όχι μόνο συνεχίζουν να ισχύουν από την ψήφισή του, αλλά έχουν ενισχυθεί και πολλαπλασιαστεί. Επομένως, η παραμονή τους σε αυτό αποτελεί εκ των πραγμάτων αδιαμφισβήτητο γεγονός και μοναδική επιλογή.

 

Η πρόσφατη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, παραμονές Χριστουγέννων, που κατατάσσει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στο Κεφάλαιο Α΄ του νόμου 3429/2005, αποτελεί ένα αρνητικό γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις εις βάρος της εταιρείας, μέχρι του σημείου της διάλυσής της.

 

Το γεγονός ότι η απόφαση λήφθηκε με ισοψηφία (25 - 25), όπου μέτρησε η διπλή ψήφος του Προέδρου του ΝΣΚ, δείχνει το πόσο πολύπλοκο και σημαντικό είναι το ζήτημα και πόσο επιβεβλημένη είναι η λήψη πολιτικών αποφάσεων για την οριστική τακτοποίηση της εκκρεμότητας αυτής.

 

Της ανωτέρω γνωμοδότησης είχαν προηγηθεί στην πενταετία και άλλες γνωμοδοτήσεις οργάνων του ΝΣΚ. Όπως αυτή του Α τμήματος τον Οκτώβρη του 2014 που κατέτασσε τους εργαζόμενους στο Κεφάλαιο Β΄ και την εταιρεία στο Κεφάλαιο Α΄, αλλά και αυτή της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους που λόγω οριακής πλειοψηφίας (13-12) παρέπεμψε το ερώτημα στην πλήρη Ολομέλεια του ΝΣΚ. Όλα αυτά συμβαίνουν διότι για ένα καθαρά πολιτικό και επιχειρηματικό θέμα επιδιώκεται νομική προσέγγιση.

 

Για τη νομοθετική διευθέτηση του προβλήματος, που έχει αφετηρία από το 2011 με την ψήφιση του ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής», έχουν υποβληθεί από την πλευρά των εργαζομένων και των διοικήσεων των ΕΛΤΑ τεκμηριωμένες απόψεις και εξηγήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί συνεχείς παρεμβάσεις και παραστάσεις. Δυστυχώς, όμως, καμία ρύθμιση δεν έχει γίνει μέχρι και σήμερα.

 

Αντιθέτως, αντί να ληφθεί πολιτική απόφαση για την οριστική απεμπλοκή της εταιρείας από τον γραφειοκρατικό λαβύρινθο του Δημοσίου και την ασάφεια του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας, η Πολιτεία, μέσω των εκπροσώπων της, υπέβαλε κατ’ επανάληψη σχετικά ερωτήματα σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο της εταιρείας δημιουργώντας για άγνωστους σε εμάς λόγους «γκρίζες ζώνες».

 

Σήμερα, τα  Ελληνικά Ταχυδρομεία λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αυτό της απελευθερωμένης από 01.01.2013 ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς. Ταυτόχρονα, υποχρεούνται να αντιμετωπίσουν τις ραγδαίες εξελίξεις στον ταχυδρομικό κλάδο και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που διαμορφώνουν οι μεγάλες πολυεθνικές και οι 500 και πλέον εγχώριες ιδιωτικές εταιρείες του κλάδου που στην πλειονότητά τους δεν τηρούν το εργασιακό και ασφαλιστικό πλαίσιο και όχι μόνο.

 

Η ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία τους προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν προϋποθέτει τη δυνατότητα ευελιξίας και άμεσης προσαρμογής στα νέα δεδομένα, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις απαιτήσεις της αγοράς, τις προσφορές του ανταγωνισμού, τις ανάγκες του πολίτη και τα διεθνή πρότυπα. Η ένταξη τους στο Κεφάλαιο Α΄ θα προκαλέσει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Εάν η εν λόγω γνωμοδότηση γίνει αποδεκτή από την Κυβέρνηση, θα θέσει τα ΕΛΤΑ εκτός ανταγωνισμού με καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες.

 

Εμείς, ως εργατικό κίνημα, διαθέτουμε ισχυρή θεσμική μνήμη και σημαντική εμπειρία. Παρακολουθούμε διαχρονικά με προσοχή τις εξελίξεις και, ιδιαιτέρως τα χρόνια της κρίσης, διαμορφώνουμε τις θέσεις μας και αντιμετωπίζουμε στο μέτρο του δυνατού τις συνέπειες και τους κινδύνους που προκαλούνται από πολλούς παράγοντες. Ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουμε παρέμβει και επιχειρηματολογήσει πολλές φορές.

 

Όπως γνωρίζετε, υπό αυτήν την προϋπόθεση και μόνο, την παραμονή δηλαδή των ΕΛΤΑ στο Κεφάλαιο Β΄, υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2017 και η Κοινή Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σωτηρίας και βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας. Υπογραμμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους αποδέχθηκαν μείωση εργατικού κόστους που έφθασε το 13,8%.

 

Δε ζητάμε καμία χάρη, ούτε ευνοϊκή μεταχείριση. Ζητούμε ισοτιμία και ισονομία σε σχέση με το περιβάλλον που δραστηριοποιείται ο ΕΛΤΑ που είναι έντονα ανταγωνιστικό. Απαιτούμε να αποκατασταθούν όλες οι στρεβλώσεις που καθηλώνουν εδώ και χρόνια τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και να τους επιτραπεί να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στους τομείς που δραστηριοποιούνται.

 

Προς τούτο σας ζητούμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση προκειμένου να σας παραθέσουμε τα επιχειρήματα μας και να διαβουλευτούμε από κοινού για το τι μέλλει γενέσθαι προς όφελος της εταιρείας, των εργαζομένων, της οικονομίας και της κοινωνίας.

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΣΤ

 

            

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      

  

 

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                                          ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ