ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

 

 1. ΜπΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

       ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

 

1. Μπακέλλα Ηλία, κατοίκου Αθηνών, οδός Πάρνηθος αριθμός 34, (ΑΦΜ 022745776)

 

2. Της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Π.Ο.Σ.Τ. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους αριθμός 11 - 15,  νομίμως εκπροσωπούμενης, (ΑΦΜ 090259599)

 

ΚΑΤΑ

 

1. Σταυράκη Ευφροσύνης, Προέδρου  Δ. Σ. ΕΛΤΑ, κατοίκου εξ εργασίας Αθηνών, Απελλού 1,

 

2. Ζαρολιάγκη Ιωάννη, Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΛΤΑ, κατοίκου εξ εργασίας Αθηνών, Απελλού 1

 

3. Ζαφειράκη Κωνσταντίνου, Μέλους Δ. Σ. ΕΛΤΑ, κατοίκου εξ εργασίας Αθηνών, Απελλού 1,

 

4. Μπανιώρα Χρήστου, Μέλους Δ. Σ. ΕΛΤΑ, κατοίκου εξ εργασίας Αθηνών, Απελλού 1,

 

5. Σταβέρη Νικολάου, Μέλους Δ. Σ. ΕΛΤΑ, κατοίκου εξ εργασίας Αθηνών, Απελλού 1,

 

6. Βεΐτη Παναγιώτη, Μέλους Δ. Σ. ΕΛΤΑ, κατοίκου εξ εργασίας Αθηνών, Απελλού 1,

 

7. Νιαβή Κέλλης, Γραμματέας Δ. Σ. ΕΛΤΑ, κατοίκου εξ εργασίας Αθηνών, Απελλού 1,

 

 

Κοινοποιούμενη προς

 

1. Δελιέζα Βασιλική, Μέλους Δ. Σ. ΕΛΤΑ, κατοίκου εξ εργασίας Αθηνών, Απελλού 1,

 

2. Παπαγεωργόπουλο Δημήτριο, Μέλους Δ. Σ. ΕΛΤΑ, κατοίκου εξ εργασίας Αθηνών, Απελλού 1,

 

3. Γιαννοπούλου Τριανταφυλλιά, Μέλους Δ. Σ. ΕΛΤΑ, κατοίκου εξ εργασίας Αθηνών, Απελλού 1,

 

4. Πάλλα Κων/νο, Μέλους Δ. Σ. ΕΛΤΑ, κατοίκου εξ εργασίας Αθηνών, Απελλού 1,

 

*****

 

     Όπως πολύ καλά άπαντες γνωρίζετε, στις 14.12.2016 η πρώτη από εσάς, με την ιδιότητα της προέδρου του Δ. Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» (εφεξής ΕΛΤΑ), απέστειλε διά της έβδομης από εσάς στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΤΑ (ήτοι στον 1ο από εμάς, 2ο έως 6ο από εσάς και 1ο έως 4ο από τους προς ους η κοινοποίηση) την από 12.12.2016 πρόσκληση για συνεδρίαση με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη λήψη απόφασης σχετικά με τη στελέχωση δύο θέσεων γενικών διευθυντών ΕΛΤΑ. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ορίσθηκε για την Παρασκευή 16.12.2016 και ώρα 15.00, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ, η οποία διαχρονικά και συστηματικά χρησιμοποιείται ως μοναδικός και αποκλειστικός τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΑ.

 

     Περαιτέρω, όπως επίσης πολύ καλά γνωρίζετε, η καταστροφική διαχείριση των υποθέσεων της ΕΛΤΑ, η οποία και αποτυπώνεται στα οικονομικά της αποτελέσματα, έχει προκαλέσει την εύλογη αντίδραση όλων των εργαζομένων. Την ως άνω ημέρα της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου ήταν, επομένως, εύλογο να υπάρχει συλλογική αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της ΕΛΤΑ προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη πλημμελή διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποκορύφωμα της οποίας ήταν η επιλογή  νέων γενικών διευθυντών σε πλήρη αντίθεση με τα αποφασισθέντα στην πρόσφατη απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΕΛΤΑ, η οποία σας έδινε εντολή να δώσετε άμεσα επικυρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρίας και συνεπώς να μην αυξήσετε τις λειτουργικές και διοικητικές της δαπάνες. Το γεγονός αυτό κατέστησε αδύνατη τη λήψη οιασδήποτε απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο και δη στον καθορισμένο τόπο και χρόνο συνεδρίασης.

 

     Εντούτοις, ενώ εμείς και οι προς ους η κοινοποίηση είχαμε την πεποίθηση ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου δεν επρόκειτο να γίνει μιας και εκ των πραγμάτων ματαιώθηκε, η πρώτη από εσάς κατά παράβαση του υπηρεσιακού της καθήκοντος και δη των διατάξεων του εταιρικού δικαίου, του καταστατικού και των κανονισμών λειτουργίας της ΕΛΤΑ σχετικά με τον τρόπο λήψης αποφάσεων των εταιρικών οργάνων έπεισε τους 2ο έως 6ο από εσάς να συμπράξουν και πράγματι συνέπραξαν στη λήψη ελαττωματικής και δη ανυπόστατης ’απόφασης’ η οποία φέρεται να ελήφθη κρυφίως από τους καθ’ ων η παρούσα σε χώρο και χρόνο διαφορετικό του καθορισθέντος για τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

 

     Τούτο δε έπραξε η πρώτη από εσάς με πρόθεση, αποκρύπτοντας από εμάς αλλά και τους προς ους η κοινοποίηση τη βούλησή της προς λήψη απόφασης, εν πλήρη αγνοία ημών και με αποκλεισμό μας από τη διαδικασία λήψης της εν λόγω απόφασης, ενώ η 7η από εσάς με την ιδιότητα του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου βεβαίωσε τη ‘δήθεν’ λήψη απόφασης.

 

     Πάντα δε τα ανωτέρω έγιναν με προφανή σκοπό τον αποκλεισμό εμού αλλά και των προς ους η κοινοποίηση από τη διαδικασία λήψης απόφασης, στην οποία σκοπό είχαμε να προβάλουμε την αντίθεσή μας επί της γενικότερης στρατηγικής της ΕΛΤΑ (ιδίως μάλιστα ενόψει των πολλαπλά αρνητικών αποτελεσμάτων για τα οποία η παρούσα διοίκηση είναι υπεύθυνη) αλλά και επί της δημιουργίας νέων θέσεων γενικών διευθυντών σε αντίθεση με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της ΕΛΤΑ.

 

     Είναι, επομένως, απολύτως προφανές ότι η μεθόδευση που εν προκειμένω ακολουθήθηκε απώτερο σκοπό είχε την υφαρπαγή απόφασης από το συλλογικό όργανο, προς όφελος των προσώπων που δήθεν ‘ορίσθηκαν’ ως γενικοί διευθυντές, θεμελιώνει δε, μεταξύ άλλων, για την πρώτη από εσάς αλλά και για τους από πρόθεση συμπράξαντες συμβούλους το αδίκημα τουλάχιστον της παράβασης καθήκοντος κατά ΠΚ 259, δεδομένου ότι άπαντες διατηρείτε την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά 13α ΠΚ σε συνδυασμό με 263α ΠΚ.

 

     Ενόψει των ανωτέρω και με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ως άνω κακόπιστη και παράνομη συμπεριφορά σας

 

 

 

Σας καλούμε

 

     εντός πέντε ημερών από τη λήψη της παρούσας να ενεργήσετε τα δέοντα προς αποκατάσταση της νομιμότητας στη λειτουργία της ΕΛΤΑ ανακαλώντας την δήθεν ‘απόφαση’ που δήθεν λάβατε

 

Άλλως σας δηλώνουμε

 

     ότι θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση της νομιμότητας της λειτουργίας της ΕΛΤΑ καταθέτοντας, μεταξύ άλλων, σε βάρος σας μήνυση για παράβαση καθήκοντος ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών άρχων.

 

     Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς ους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες.

 

 

Αθήνα, 21.12.2016

 

 

Οι εξωδίκως δηλούντες

 

 

ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε. Ε. της Π. Ο. Σ. Τ.

 

 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                    

 

             ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ