ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ

                                                                                                                                                                                                               

Αρ. Πρωτ.: 153

Αθήνα, 20/10/2016

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Π.Ο.Σ.Τ., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθμός 11-15, με Α.Φ.Μ. 090259599, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

 

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ΑΠΕΛΛΟΥ 1, την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. κ. Ευφροσύνη Σταυράκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. κ. Ιωάννη Ζαρολιάγκη, , όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

 

 

Κυρία Πρόεδρε και Κύριε Σύμβουλε,

 

Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να απαιτήσουμε με την παρούσα την αυτονόητη ενημέρωση που θα έπρεπε έγκαιρα και ανεμπόδιστα να έχουμε σχετικά με τη διαδικασία στελέχωσης των θέσεων ευθύνης και τις αιτήσεις των εργαζομένων.

 

Για πρώτη φορά, η όλη διαδικασία καλύπτεται από απόλυτο σκοτάδι και κανείς (εκτός λίγων ημετέρων και «εκλεκτών») δεν ξέρει ποιος διεκδικεί τι, ποιον ανταγωνίζεται, πως γίνεται η διαχείριση των αιτήσεων μετά την κατάθεσή τους, τι αλλαγές γίνονται κατόπιν «καθοδήγησης» και ούτω καθεξής. 

Η πρακτική που ακολουθείται είναι πρωτοφανής και αποτελεί ντροπή για την Επιχείρηση. Εμείς, από την πλευρά μας, σας ενημερώνουμε ότι θα προστατεύσουμε με κάθε τρόπο το θεσμικό πλαίσιο, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία που με σκληρούς αγώνες κατέκτησαν οι εργαζόμενοι.

 

Ζητούμε να μας δοθεί άμεσα, προτού γίνει οποιοδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους σας, πλήρης ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις και τον χρόνο κατάθεσής τους και να μας παραδοθεί όλο το αποδεικτικό υλικό.

 

Επιφυλασσόμενοι για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος μας και των φυσικών μελών μας ενώπιων των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών, καθώς και για τη με κάθε νόμιμο μέσο διαφύλαξη των συμφερόντων των Ελληνικών Ταχυδρομείων και της εύρυθμης, αποτελεσματικής και ποιοτικής λειτουργίας τους και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ΑΠΕΛΛΟΥ 1, την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. κ. Ευφροσύνη Σταυράκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. κ. Ιωάννη Ζαρολιάγκη, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως της.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε. Ε.

 

                                     Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                             ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ