ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 
Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ»και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Σ.Τ.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αριστοτέλους, αριθμός 11-15 και εκπροσωπείται νόμιμα.
 
ΠΡΟΣ
Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αριθμός 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ΕΛΤΑ Κο Γριβέα Πολυχρόνη και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ Κο Κωνσταντόπουλο Γεώργιο.
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικού Τομέα Αθηνών, Αγησιλάου 10, Αθήνα.
 
Η ΠΟΣΤ στο πλαίσιο της καλής θέλησης και πίστης, ως σοβαρής και υπεύθυνης στάσης έναντι σε κάθε αλλαγή διοίκησης, δίνει όλο τον αναγκαίο χρόνο προκειμένου να υπάρξει ομαλή προσαρμογή και ενημέρωσή της για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΕΛΤΑ Α.Ε., το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της καθώς και για την απόκτηση ασφαλούς εικόνας για το ανθρώπινο δυναμικό.
 
Η επιλογή αυτή είναι συνειδητή και επιχειρησιακά ορθή ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και το θετικό εσωτερικό κλίμα που απαιτούνται για τη διαμόρφωση εκείνων των επιχειρησιακών επιλογών και πολιτικών οι οποίες θα οδηγήσουν την ΕΛΤΑ Α.Ε. μέσα από την συναίνεση και την συνεργασία στην επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και βιωσιμότητάς της.
 
Η συγκεκριμένη συμπόρευση διοίκησης και εργαζομένων είναι προφανές ότι πρέπει να στηρίζεται στο ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην διασφάλιση αρχών και αξιών οι οποίες αφορούν την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζόμενους, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων, το σεβασμό και την αξιοκρατία για να υπάρχει εμπιστοσύνη και προοπτική.
 
Δε σας επιτρέπουμε να συνεχίσετε την πλήρη απαξίωση του θεσμικού μας πλαισίου μέσα από σειρά αντικανονιστικών ενεργειών σας, με τις οποίες ασχημονείτε με τον πλέον προσβλητικό τρόπο σε βάρος άξιων εργαζομένων, που στηρίζουν επί σειρά ετών αυτή την Επιχείρηση.
 
Η συνεχής παραβίαση του κανονιστικού πλαισίου για τη στελέχωση και τη μεταθετότητα, ή η επίκληση και εφαρμογή τους μόνο όταν εξυπηρετούνται οι πελατειακές σας δεσμεύσεις, οι οποίες υπαγορεύονται από τους πολιτικούς (και όχι μόνο) προϊσταμένους σας, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα και σε καμιά περίπτωση δεν επιβεβαιώνει ότι είστε πετυχημένοι ή σύγχρονοι managers και έχετε αναλάβει να διορθώσετε τα λάθη των προκατόχων σας, καθώς υποπίπτετε σε πολύ μεγαλύτερα και πιο επικίνδυνα για το μέλλον της ΕΛΤΑ Α.Ε.
 
Παρά τις παραινέσεις που σας κάνουμε εδώ και ένα χρόνο, η υπομονή μας δε μπορεί να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από την διοίκηση σας και να συνεχίζετε να λειτουργείτε ανεξέλεγκτα, να λαμβάνετε αποφάσεις, που ευθέως αντιβαίνουν το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και έχουν οδηγήσει του εργαζόμενους στα όριά τους, και να δυσχεραίνετε καθημερινά όλο και περισσότερο την προοπτική και την ανταγωνιστικότητα της ΕΛΤΑ Α.Ε
 
Για όλα αυτά καταγγέλλουμε,
 
·        την απροκάλυπτη παραβίαση μέχρι και σήμερα του όρου 1 παρ. ΣΤ4 και ΣΤ8 της Κοινής Συμφωνίας του 2014, της οποίας η ισχύς της ανανεώθηκε με την από 20-07-2017 νεότερη Κοινή Συμφωνία (όρος 9, παρ. α), καθώς συνεχίζετε να μην ολοκληρώνετε τη θεσμική διαδικασία στελέχωσης μέσω των δικών σας προκηρύξεων, αλλά προβαίνετε σε συνεχείς ή και νέες τρίμηνες αναθέσεις (προκηρύξεις Δ/νσεων Προμηθειών, Περιουσίας και Υπηρεσίας Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας).
 
·        την πρόσληψη ειδικών συνεργατών και την τοποθέτησή τους με τρίμηνες συνεχείς αναθέσεις σε διευθυντικές θέσεις ευθύνης κατά το δοκούν παραβιάζοντας τον όρο ΣΤ10 καθώς όχι μόνο δεν τεκμηριώνονται οι εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα προσόντα του υφιστάμενου προσωπικού αλλά και χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά άγονη διαδικασία στελέχωσης και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
·        την προκλητική σας στάση εδώ και ένα χρόνο, όπου με πρόσχημα το μετασχηματισμό της ΕΛΤΑ Α.Ε. και κατ’ επέκταση του οργανογράμματος δεν προκηρύσσετε όλες τις θέσεις ευθύνης που έχουν λήξει και παραβιάζετε συλλήβδην τους όρους της ανωτέρω Κοινής Συμφωνίας με αποτέλεσμα χωρίς τη διαδικασία αξιολόγησης και στελέχωσης να έχετε απαξιώσει και περιθωριοποιήσει στελέχη καθώς στη θέση τους τοποθετείτε τους κομματικά αρεστούς καθώς και αναξιοκρατικά και αντιθεσμικά προτεινόμενους.
 
·         τη μετακίνηση προσωπικού παραβλέποντας όχι μόνο το βαθμό μεταθετότητας και τον χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος,αλλά και τις επιχειρησιακές ανάγκες, καθώς δε μπορούν διαφορετικά να δικαιολογηθούν πως είναι δυνατόν να προηγούνται και να μετατίθενται όσοι είναι κομματικά υποδεικνυόμενοι και χωρίς να πληρούν τα κοινωνικά και όχι μόνο κριτήρια.
 
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε, για τελευταία φορά,
 
1.      Να τηρήσετε το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και
 
1.1.    να ολοκληρώσετε την διαδικασία στελέχωσης για τις διευθυντικές θέσεις ευθύνης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
 
1.2.   να προκηρύξετε όλες τις θέσεις ευθύνης (Διευθυντών, Τομεαρχών, Τμηματαρχών), που έχουν λήξει, για να στελεχωθούν άμεσα και να σταματήσετε τις επαναλαμβανόμενες τρίμηνες αναθέσεις.
 
2.      Να ανακαλέσετε άμεσα κάθε διοικητική πράξη που δεν συνάδει με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να σταματήσει η απαξίωση και η άνιση μεταχείριση του προσωπικού.
 
3.      Να ολοκληρώσετε άμεσα τις μετατάξεις του προσωπικού από τους λοιπούς κλάδους στο κλάδο Διοίκησης Εκμετάλλευσης και να στελεχώστε τις κενές θέσεις ευθύνης.
 
Η Διοίκησή σας είναι απολύτως ηθικά και θεσμικά εκτεθειμένη και να μην προσπαθεί να καλυφθεί πίσω από προσχήματα και σχέδια που δεν έχετε μέχρι σήμερα εμφανίσει, αλλά να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανή δυσάρεστη για όλους εξέλιξη.
 
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα : Α) στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αρ. 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, Β) Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας-Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικού Τομέα Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγησιλάου 10, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στο επιδοτήριο έγγραφό του.
 
 
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020
 
Για την Ε.Ε. της Π.Ο.Σ.Τ.
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
 
     
 ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ                                   ΒΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ