ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΑ

 Αρ. Πρωτ.: 91

Αθήνα, 16/05/2016

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία ΠΟΣΤ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθμός 11-15, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

 

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ΑΠΕΛΛΟΥ 1, την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. κ. Ευφροσύνη Σταυράκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. κ. Ιωάννη Ζαρολιάγκη, , όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

 

Κυρία και Κύριε,

 

Οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν δώσει μέχρι σήμερα ό,τι καλύτερο μπορούν για την Επιχείρηση και συνεχίζουν να το κάνουν αναμένοντας, με περίσσια υπομονή, τη Διοίκηση και το Κράτος ως βασικό μέτοχο να επιτελέσουν το καθήκον τους, ως οφείλουν, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του Δημόσιου Ταχυδρομείου και βεβαίως τους εργαζομένους σε αυτό.

 

Δυστυχώς, μέχρις στιγμής, τα πρώτα δείγματα γραφής μετά την τοποθέτηση της νέας Διοίκησης δεν είναι θετικά, γεγονός που μας υποχρεώνει να λάβουμε άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να αποτρέψουμε τα κακά σενάρια που εξυφαίνονται. Η μεγάλη μας εμπειρία ως μαζικό κίνημα μας διδάσκει, αφενός, ότι μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στα έργα και όχι στα λόγια και, αφετέρου, ότι μπορούμε με τις κατάλληλες ενέργειες να αποτρέψουμε οποιεσδήποτε αρνητικές εξελίξεις αφορούν το χώρο μας.

 

Ενέργειες πλήρως τεκμηριωμένες και καλά σχεδιασμένες προκειμένου και αυτή τη φορά να διαφυλάξουμε επιτυχώς το Θεσμικό Πλαίσιο του Οργανισμού, να προστατεύσουμε το Δίκτυο της Επιχείρησης και να στηρίξουμε την αποτελεσματική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Συγκεκριμένα, για το Θεσμικό Πλαίσιο, καμία ανοχή δε θα υπάρξει στις πρακτικές που παραβιάζουν βασικές παραμέτρους της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΕΛΤΑ και της δίκαιης μεταχείρισης των συναδέλφων. Οι απαράδεκτες συνδικαλιστικές διώξεις θα αντιμετωπιστούν δυναμικά, ο κανονισμός μεταθετότητας θα εφαρμοστεί ευλαβικά και οι εξωθεσμικές πρακτικές στελέχωσης θέσεων ευθύνης θα τερματιστούν άμεσα. Θα ασκήσουμε κάθε ένδικο μέσο, τόσο για τον καταλογισμό κάθε ευθύνης, όσο και για την υπεράσπιση όλων των θιγόμενων συναδέλφων.

 

Επίσης, θα κινηθούμε με κάθε τρόπο και προς πάσα κατεύθυνση ώστε, πρώτον, να εγκριθούν στοχευμένες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του δικτύου, δεύτερον, να δοθεί η δυνατότητα στην Επιχείρηση να προβαίνει σε προσλήψεις ΕΣΟΧ με απόφαση του Δ.Σ. και όχι μέσα από τη σημερινή δαιδαλώδη διαδικασία και τρίτον, να ξεκινήσει ΑΜΕΣΑ η προκήρυξη στελέχωσης ΟΛΩΝ των θέσεων ευθύνης.

 

Όσον αφορά το Δίκτυο, είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε πολιτική συρρίκνωσης και υποκατάστασής του. Διεκδικούμε τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και διεύρυνση, όπου αυτό είναι δυνατόν. Τα καταστήματα ειδικά, που είναι ταυτόχρονα η βιτρίνα και ο σκελετός της επιχείρησης, πρέπει να έχουν ωράριο, προϊόντα και υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και, βεβαίως, το απαραίτητο προσωπικό. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα με ταχυδρομικούς πράκτορες και εταιρείες παροχής έργου στη συντήρηση, την πληροφορική, το χρηματεφοδιασμό, τη φύλαξη και τον καθαρισμό, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των ΕΛΤΑ, αλλά υπό τον απαράβατο όρο ότι αυτό θα γίνεται συμπληρωματικά και όχι κατά κανόνα με απώτερο στόχο την παράδοση του βασικού μας έργου σε ιδιώτες και τη συνολική απαξίωσή μας.

 

Αναμφίβολα, όλα αυτά θα έχουν νόημα εφόσον η Επιχείρηση κατορθώσει να προσαρμοστεί στη σύγχρονη εποχή. Υπάρχει για αυτόν τον σκοπό ήδη σε εξέλιξη ένα επιχειρησιακό σχέδιο που περιλαμβάνει αρκετές δράσεις ανάπτυξης και καινοτομίες, όπως η είσοδος στην αγορά ενέργειας, η ανάπτυξη υπηρεσιών logistics, η συνεργασία με τους Κινέζους, που βάζει τα ΕΛΤΑ στο χάρτη της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, η προοπτική εισόδου στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, η ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών προϊόντων και η διεύρυνση της συνεργασίας με τη Eurobank.

 

Για εμάς είναι αυτονόητη η συνέχιση και ενίσχυση των προσπαθειών όλων προς αυτήν την κατεύθυνση και επιτακτική η ανάγκη να δοθούν ταυτόχρονα λύσεις σε χειμαζόμενα προβλήματα. Αναφερόμαστε στην καταβολή της αποζημίωσης της Καθολικής Υπηρεσίας και των οφειλών του Δημοσίου, στη συγχώνευση των Ταχυμεταφορών με τη μητρική εταιρεία, στην απόκτηση άδειας εκτελωνισμού και στην οριστική υπαγωγή των ΕΛΤΑ στο Κεφάλαιο Β΄ του νόμου 3429/2005. Επίσης, είναι ιδιαίτερης σημασίας, τόσο η ένταξη μελλοντικά της Επιχείρησης στο ΕΣΠΑ, όσο και η ύπαρξη δυνατότητας σύναψης πολυετών συμβάσεων συνεργασίας με το Δημόσιο. Αμφότερα πρέπει να δρομολογηθούν κατά προτεραιότητα και αποτελεσματικά.

 

Όσα επιγραμματικά αναφέρθηκαν, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος ενός πολύπλοκου και πολλά υποσχόμενου σχεδίου, το οποίο, δε θα έχει καμία τύχη εάν προηγουμένως δεν αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η Επιχείρηση, σε τέτοιο βαθμό που να απειλείται η ύπαρξή της. Παρά τις εξαγγελίες σας για εξεύρεση λύσεων, οι αποφάσεις σας μέχρι στιγμής κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση, έχοντας αυξήσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας της Διοίκησης χωρίς το ελάχιστο όφελος και με απουσία οποιασδήποτε επιχειρησιακής σκοπιμότητας.

 

Παρά το ότι αναγνωρίζουμε την κρίσιμη κατάσταση και έχουμε τη βούληση να συνεργαστούμε και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για τα ΕΛΤΑ, όσα αρνητικά περιγράφονται ανωτέρω, καθώς και άλλες πράξεις και απόψεις της Διοίκησης, όπως ο  αποκλεισμός των εργαζομένων από τις επιτροπές του Δ.Σ. και η εκτίμηση ορισμένων εκ των μελών της ότι ο αριθμός των εργαζομένων είναι μεγάλος και αρκετοί περισσεύουν, δε μας αφήνουν πολλά περιθώρια.

 

Τονίζουμε ότι, δε θα δεχθούμε κανένα άλλοθι και καμία περικοπή στη μισθοδοσία ή στο ποσό της αποζημίωσης των συνταξιοδοτούμενων συναδέλφων. Τα σενάρια περί οριζόντιων περικοπών δε μπαίνουν στη συζήτηση και δε θα γίνουν αποδεκτά. Η λύση βρίσκεται στην ανάπτυξη της Επιχείρησης και όχι στην συνέχιση της μιζέριας και των μειώσεων.

 

Σε αυτό το πλαίσιο συνεδρίασε εκτάκτως στις 9 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας και με την  παρούσα εξώδικη δήλωση σας ενημερώνουμε ότι αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

 1. Παροχή εξουσιοδότησης στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας να αποφασίσει, εφόσον κρίνει σκόπιμο για 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και όποια άλλη μορφή νόμιμης διεκδίκησης.
 2. Άμεσες κινητοποιήσεις εάν δε σταματήσουν οι απαράδεκτες αποσπάσεις συναδέλφων από νησί σε νησί που είναι βλαπτικές τόσο για τα ΕΛΤΑ όσο και για τους ιδίους.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Κινητοποιήσεων και Διαλόγου.
 4. Έκδοση δελτίου τύπου.
 5. Διενέργεια ανοιχτής συνέντευξης τύπου σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστεί εφόσον τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν άμεσα. με αναλυτική περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στα ΕΛΤΑ και παρουσίαση των θέσεων των εργαζομένων.
 6. Παράσταση των εργαζομένων στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ για την παροχή ενημέρωσης στα μέλη του.
 7. Ενημέρωση για τα τεκταινόμενα των αρμόδιων Υπουργών και των Διοικήσεων του ΤΑΙΠΕΔ και της Eurobank ως βασικών μετόχων των ΕΛΤΑ.
 8. Διεκδίκηση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ μόνιμου προσωπικού ΑΜΕΣΑ για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές και επείγουσες ανάγκες του Οργανισμού.
 9. ΑΜΕΣΗ έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών στελέχωσης όλων των θέσεων ευθύνης στην Επιχείρηση.
 10. Διενέργεια Περιφερειακών Συνδιασκέψεων για την ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με όσα συμβαίνουν.
 11. Ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και όλων των φορέων της αυτοδιοίκησης για την κατάσταση που επικρατεί και τις επιπτώσεις που θα προκύψουν από την περαιτέρω απαξίωση του δικτύου των ΕΛΤΑ.
 12. Ενημέρωση του διεθνούς συνδικαλιστικού φορέα μας, της UNI.
 13. Καταλογισμό κάθε ποινικής ευθύνης σε όποιον συμβάλει στη δημιουργία προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν την Επιχείρηση σε αδιέξοδο.

 

Επιφυλασσόμενοι για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος μας και των φυσικών μελών μας ενώπιων των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών, καθώς και για τη με κάθε νόμιμο μέσο διαφύλαξη των συμφερόντων των Ελληνικών Ταχυδρομείων και της εύρυθμης, αποτελεσματικής και ποιοτικής λειτουργίας τους και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ΑΠΕΛΛΟΥ 1, την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. κ. Ευφροσύνη Σταυράκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. κ. Ιωάννη Ζαρολιάγκη, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως του.

 

                                                                                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                                                Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                                       ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                                  ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ