ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Συνεδρίασε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ με θέματα:

-         Ενημέρωση και

-         Πρόγραμμα Δράσης

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε δέκτες παράλογων διαδικασιών. Αναπτύχθηκε ανεπιτυχώς, σε πρώτη φάση, προσπάθεια δόλιας χρεοκοπίας των ΕΛΤΑ και μάλιστα από φορείς που είναι εντεταλμένοι να εξυγιάνουν τον Οργανισμό και να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του.

Οι Διοικήσεις του Ομίλου λειτουργούν απροκάλυπτα, με μονομερείς αποφάσεις και υπόγειες αδιαφανείς διαδικασίες, που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Οργανισμού και τον οδηγούν σε καταστροφικά αδιέξοδα.

Πρώτο, κρίσιμο και κορυφαίο ζήτημα το λειτουργικό κόστος των Καθολικών Υπηρεσιών.

Όπως όλοι γνωρίζετε συνάδελφοι, τα ΕΛΤΑ, όπως ορίζει ο Νόμος 4053/2012,  είναι ο Πάροχος Καθολικών Υπηρεσιών ως το 2028 και έχουν συμβατική υποχρέωση από το νόμο να παρέχουν την Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις, σε όλους τους πολίτες της χώρας.

Ο ίδιος Νόμος περιγράφει και τις υποχρεώσεις της πολιτείας απέναντι στον Πάροχο, για τη νομοθετικά προβλεπόμενη αποζημίωση του.

Και ενώ εμείς, από την πλευρά μας, εκπληρώνουμε όλες τις συμβατικές μας υποχρεώσεις στο ακέραιο και με τεράστιο κόστος λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας της χώρας μας (εκατοντάδες κατοικημένα νησιά και τεράστιους ορεινούς όγκους), η  Πολιτεία, από τη μεριά της, εγείρει χίλια δύο προσχήματα, προκειμένου να μην ικανοποιήσει την αποζημιωτική αξίωση των ΕΛΤΑ, κάτι που εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την ύπαρξη του.

Παράλληλα, με βάση το Νόμο 4053/2012 τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν υποχρέωση στην αναγραφή, στις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, των στοιχείων του κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας, τα οποία υποβάλλουν προς έγκριση στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ).

Και ενώ μέχρι τώρα καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε έτους το κόστος των Κ.Υ. ξαφνικά η Διοίκηση των ΕΛΤΑ εισηγήθηκε ,στην έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ τον περασμένο μήνα, στις 4 Σεπτεμβρίου, τη μη αποτύπωση, ως έσοδο, στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού του κόστους της Κ.Υ.

Με αυτόν τον τρόπο, ενώ ο Οργανισμός παρέμενε υπόχρεος για την παροχή της Κ.Υ. δεν εμφανιζόταν λογιστικά δικαιούχος της αποζημίωσης.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σωρευτικά ελλείμματα της τάξης των 90 εκατ. ευρώ, για τα προηγούμενα έτη 2015 και το αναθεωρημένο 2014.

Δώσαμε μάχη και με συντονισμένες ενέργειες εκ μέρους της  Ομοσπονδίας και την υπεύθυνη στάση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ και των βασικών μας μετόχων (ΤΑΙΠΕΔ, Eurobank) και με ψήφους 6 κατά – 4 υπέρ ανατράπηκε η σκανδαλώδη εισήγηση.

Τα παιχνίδια όμως για την υπονόμευση του Ταχυδρομείου μέσω της Καθολικής Υπηρεσίας δεν σταματούν εδώ.

Ξαφνικά η Ε.Ε.Τ.Τ. με έγγραφο της, έκρινε εκπρόθεσμο και έβαλε στο αρχείο, το αίτημα των ΕΛΤΑ για αποζημίωση των Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, για τα έτη 2013, 2014 και 2015.

Μια απόφαση σκάνδαλο, που αποτελεί ουσιαστικά απόφαση κατάργησης των ΕΛΤΑ.

Συνάδελφοι, έχουμε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από διαδικασίες υπονόμευσης του Ταχυδρομείου ( Ταχυμεταφορές, ΕΣΠΑ κ.λ.π.)

Δυστυχώς όμως αυτό που επιχειρείται τους τελευταίους μήνες δεν έχει προηγούμενο.

Η Διοίκηση των ΕΛΤΑ με απαράδεκτες επιλογές, αποφάσεις και πρακτικές οδηγεί σε κρίση τον Οργανισμό και επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος της Επιχείρησης.

Και ενώ τα προβλήματα περισσεύουν και βρισκόμαστε σε δεινή θέση και ενώ υπάρχει η επιτακτική ανάγκη προσαρμογής των ΕΛΤΑ στο δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας, και ενώ όπως λέει και η λαϊκή σοφία «ο κόσμος καίγεται», για τις νέες διοικήσεις των ΕΛΤΑ και των Ταχυμεταφορών «πέρα  βρέχει», καθώς έξω από κάθε λογική, έχουν επιδοθεί σε παιχνίδια πελατειακών σχέσεων, που υπονομεύουν την Επιχείρηση και καταστρατηγούν το Θεσμικό μας πλαίσιο.

Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και έχουμε υποχρέωση και καθήκον να τους εμποδίσουμε.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Από το τέλος του προηγούμενου έτους, έχουμε διαπιστώσει την ανάγκη ενός σχεδίου συνολικής αναδιάρθρωσης του Οργανισμού και του Δικτύου του και την ανάγκη επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού των ΕΛΤΑ.

Εμείς από την πλευρά μας στεκόμαστε με υπευθυνότητα απέναντι στα προβλήματα, έχουμε προτάσεις που υπηρετούν το συνολικό σχεδιασμό αναδιοργάνωσης της εταιρείας και τις έχουμε επανειλημμένως καταθέσει.

Μάλιστα το σχέδιο αναδιοργάνωσης έγινε πιο επιτακτικό από τη στιγμή που το προβλέπει και η διαδικασία για την υπαγωγή των ΕΛΤΑ από το ΤΑΙΠΕΔ στο νέο  ενιαίο ταμείο.

Εν μέσω αυτού του κλίματος και από την πίεση και τις συνεχείς καταγγελίες από τη μεριά μας για την απραξία της, η Διοίκηση των ΕΛΤΑ παρουσίασε στο περασμένο Διοικητικό Συμβούλιο  ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο που ουδεμία σχέση έχει με σχέδιο αναδιοργάνωσης  που έχει ανάγκη ο Οργανισμός. Το σχέδιο που κατατέθηκε το μόνο που περιλαμβάνει είναι μια πρόχειρη και συνοπτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της εταιρείας.

Καμιά πρόταση, κανένα πρόγραμμα για να αναστρέψουμε τη δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει ο Οργανισμός, για να εκμεταλλευτούμε τις τεράστιες δυνατότητες του, για να «αρπάξουμε» τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και που δυστυχώς μία-μία χάνονται.

Και μάλιστα το περίφημο Επιχειρησιακό Σχέδιο ξεκινά με τη δήλωση ότι: «η νέα Διοίκηση ανέλαβε την ευθύνη για τη λειτουργία του Οργανισμού μετά το πέρας του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους»!!!!! Τι άλλο θα ακούσουμε!!!!.

Κατά τα άλλα όμως, οι νεόκοπες Διοικήσεις του ομίλου ΕΛΤΑ βρίσκουν χρόνο για να εξυπηρετήσουν και να βολέψουν τους «ημετέρους», για να προχωρήσουν στην επιλογή νέων Διοικητικών στελεχών μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες.

Όχι μόνο έχουν αποποιηθεί την ευθύνη που απορρέει από τη θέση τους, αλλά δείχνουν μονόπλευρο ενδιαφέρον και μέριμνα στην προώθηση των κάθε λογής ατομικών τους εξυπηρετήσεων, με τρόπο που βλάπτει την οικονομική θέση της επιχείρησης και το Θεσμικό μας πλαίσιο και που μας παραπέμπει σε σκοτεινές εποχές.

Πως αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί πως το μόνο που κάνουν είναι να πηγαίνουν από γραφείο σε γραφείο σε όλη την Επικράτεια αναζητώντας κομματική  πελατεία και μοιράζοντας ρουσφέτια;

Πως αλλιώς να εξηγηθεί ότι, αντιστρατευόμενοι κάθε υπηρεσιακή και συνδικαλιστική δεοντολογία, με υπηρεσιακές παρεμβάσεις επιχειρούν τον αθέμιτο επηρεασμό συναδέλφων ενόψει εκλογών σε Σωματεία - μέλη μας ανά την Επικράτεια;

Πως αλλιώς να εξηγηθούν οι πρακτικές τους στα ζητήματα διαχείρισης προσωπικού;

Πως αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί η διαδικασία στελέχωσης σε θέσεις ευθύνης που ακολουθείται;

Ενώ η Διοίκηση είχε προαναγγείλει την εκ θεμελίων αναδιοργάνωση  της Επιχείρησης και στη συνέχεια τη στελέχωση βάσει του νέου οργανογράμματος, τίποτα από αυτά δεν έκανε  και προχώρησε συστηματικά στη στελέχωση με πρακτικές πρωτοφανείς, καθώς για πρώτη φορά, η όλη διαδικασία καλύπτεται από σκοτάδι και κανείς δεν ξέρει ποιος διεκδικεί τι, πως γίνεται η διαχείριση των αιτήσεων μετά την κατάθεση τους, τι αλλαγές γίνονται κατόπιν «καθοδήγησης».

Πως αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί ότι δημιουργούν νέες θέσεις στα Διοικητικά Συμβούλια για να χωρέσουν οι «εκλεκτοί»;

Πως δημιουργούν νέες Γενικές Διευθύνσεις, νέες θέσεις γενικών Διευθυντών με παχυλούς μισθούς, την στιγμή μάλιστα που τα έσοδα του Οργανισμού έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Το έλλειμμα αξιοπιστίας τους διευρύνεται καθημερινά.

Η κοροϊδία τους δεν έχει όρια.

Νομίζουν ότι το «μαγαζί» είναι δικό τους.

Ως εδώ όμως.

Δεν πρόκειται να ανεχτούμε άλλο τέτοιες πρακτικές.

Οι εργαζόμενοι παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας.

Ήδη στη συνεδρίαση του ΔΣ των Ταχυμεταφορών στις 18 Οκτωβρίου και στη συνεδρίαση του ΔΣ των ΕΛΤΑ στις 19 Οκτωβρίου με τις μαζικές και δυναμικές μας παρεμβάσεις, εμποδίσαμε τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών να πάρουν απαράδεκτες αποφάσεις που επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος του Οργανισμού και πλήττουν το Θεσμικό μας πλαίσιο.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Έχουμε ματώσει δεκαετίες τώρα για να κατοχυρώσουμε το Θεσμικό μας πλαίσιο που θωρακίζει τα συμφέροντα του Οργανισμού και των εργαζομένων.

Δεν θα δείξουμε καμιά ανοχή σε πρακτικές που παραβιάζουν βασικές παραμέτρους της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΕΛΤΑ και της δίκαιης μεταχείρισης των συναδέλφων.

Αυτό σημαίνει ότι, πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως ο κανονισμός μεταθετότητας και να τερματιστούν οι εξωθεσμικές πρακτικές στελέχωσης θέσεων ευθύνης.

Έχουμε σύστημα στελέχωσης από το 1997 και πλήρως επικαιροποιημένο από το 2014 και με αυτό πρέπει να λειτουργήσουμε. Όλα πρέπει να γίνονται σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας.

Οι προσλήψεις προσωπικού, για μόνιμους και έκτακτους, γίνονται από το 1994 και θα γίνονται μόνο μέσω ΑΣΕΠ, μια διαδικασία που τηρείται απαράκλητα όλα αυτά τα χρόνια και πέραν του ότι ικανοποιεί το περί δικαίου αίσθημα, ήταν και είναι σωτήριο και για την εταιρεία.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Γνώμονας μας και πυξίδα μας είναι το συμφέρον των εργαζομένων και του Ταχυδρομείου.

Έτσι λειτουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και έτσι θα συνεχίσουμε.

Μέσα από τις σοβαρές αυτές αρνητικές εξελίξεις διαφαίνεται ότι ο κίνδυνος για το μέλλον του Οργανισμού είναι πολύ μεγάλος.

Έχουμε καθήκον να εμποδίσουμε την εξόντωση ενός Οργανισμού που καταγράφει μια μακρά πορεία 188 χρόνων, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Έλληνα πολίτη.

Έχουμε καθήκον να παλέψουμε για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του Ταχυδρομείου.  

Έχουμε καθήκον να διαφυλάξουμε την πορεία και την ιστορία μας.

Στο πλαίσιο αυτό και γατί πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Ταχυδρομεία να είναι κοινωνοί των γεγονότων, ξεκινάμε εκστρατεία ενημέρωσης του προσωπικού, μέσα από τις Περιφερειακές συνδιασκέψεις και όχι μόνο.

Παράλληλα,  ζητάμε συνάντηση με τον Υπουργό για να αναλύσουμε τις θέσεις μας, να διαχειριστούμε τις εκκρεμότητες και να βάλουμε μπροστά το σχέδιο αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ. Επίσης θα ενημερώσουμε τα κόμματα, τους φορείς και τους βασικούς μετόχους (ΤΑΙΠΕΔ, Eurobank).

Βάζουμε προτεραιότητες, ανοίγουμε τα μεγάλα ζητήματα (ενσωμάτωση Ταχυμεταφορών, ενέργεια, ηλεκτρονικό εμπόριο, χρηματοοικονομικά, logistics, κ.λ.π.), ζητήματα που είναι το μέλλον της Επιχείρησης.

Είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα και καλούμε τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση.

Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τη βιωσιμότητα και το μέλλον του Ταχυδρομείου και τα συμφέροντα των εργαζομένων και αυτό θα κάνουμε.