ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2015

Συνεδρίασε την Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ με θέματα: 

  • την ενημέρωση  στα θέματα που απασχολούν τον ΕΛΤΑ και
  • το πρόγραμμα δράσης 

Γνωρίζουμε, ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ωστόσο τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την πορεία του ΕΛΤΑ παραμένουν ανοιχτά.

·        Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

·        Η ενσωμάτωση των Ταχυμεταφορών στη μητρική εταιρεία

·        Ο εξορθολογισμός και η αναδιάρθρωση της Εταιρείας

·        Τα οικονομικά και η ρευστότητα του Οργανισμού

·        Το  ζήτημα του προσωπικού

·        Το μείγμα προϊόντων της εταιρείας

Είναι τα θέματα που αμέσως μετά τις εκλογές, θα ξαναβάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς επίσης και τα μεγάλα ζητήματα που ανοίγονται μπροστά μας (Ασφαλιστικό κ.λ.π.)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το πολιτικό οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό είναι ιδιαίτερα εκρηκτικό. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τη χώρα μας και για το Ταχυδρομείο είναι μεγάλοι.

Είμαστε σε ετοιμότητα.

Γνωρίζουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που επικρατεί γύρω μας, καθώς τα πάντα, για ακόμη μια φορά, είναι υπό αίρεση. Έχουμε όμως τη δύναμη, την εμπειρία, τη γνώση και τη θέληση να τα ξεπεράσουμε.

Αμέσως μετά τις εκλογές, το προσκλητήριο διάσωσης του Ταχυδρομείου μπαίνει ως άμεση προτεραιότητα μας.