ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 Συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ., η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ στα γραφεία της Ομοσπονδίας, με θέματα:

-         -  Κοινή Συμφωνία

Θα ακολουθήσει την ίδια μέρα, στις 12.00 μ.μ. η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.