ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 20 ΜΑΙΟΥ 2015

Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΟΣΤ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με θέμα:

·        Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για ένταξη του ΕΛΤΑ στο κεφάλαιο Α