ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρ. Πρωτ.: 125

Αθήνα, 08/04/2014

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία ΠΟΣΤ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθμός 11-15, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

 

ΠΡΟΣ

 

 

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουλιαγμένης 111-117 και Ηλία Ηλιού, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. Ιγνατιάδη Σταύρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. Νικολάου Νικόλαο, Ταρλαγιά Κωνσταντίνο, Τσιλιγκάκη Νικόλαο, Ανδρέου Βασιλική, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΤΑ Α.Ε., όπως νόμιμα εκπροσωπούνται.

 

Κυρία και Κύριοι

Οι εργαζόμενοι στην ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. έχουν δώσει μέχρι σήμερα ότι καλύτερο μπορούν για την επιβίωση και ανάπτυξη της και συνεχίζουν να το κάνουν ενώ η Διοίκηση σας όχι μόνο δεν το αναγνωρίζει αλλά αντιθέτως εφαρμόζει τακτικές με αρνητικά αποτελέσματα τόσο για την εταιρεία όσο και τους εργαζομένους σε αυτήν.

Δεδομένου ότι η ΠΟΣΤ εκτός από το ότι συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε., εκπροσωπεί σε δεύτερο βαθμό ΟΛΟΥΣ τους εργαζομένους της και έχει έννομο συμφέρον και υποχρέωση να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει στις εξελίξεις που αφορούν τη θυγατρική του Ομίλου ΕΛΤΑ και τους εργαζομένους της.

Επειδή η Διοίκηση της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.:

 1. Επιχειρεί να δεσμεύσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ΕΛΤΑ Α.Ε., ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε, Π.Ο.Σ.Τ. και εργαζομένους στις ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε) με μια Ε.Σ.Σ.Ε. που όχι μόνο δεν έχει τύχει επεξεργασίας, διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης, αλλά οξύνει το διαχωρισμό μεταξύ των εργαζομένων του Ομίλου ΕΛΤΑ και δημιουργεί αρνητικές συνθήκες για την εξέλιξη τους.
 2. Ενεργεί μονομερώς και ενάντια στο σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία, όπως είναι εμφανές από το προσχέδιο της Ε.Σ.Σ.Ε. που έχει διανεμηθεί.
 3. Αγνοεί προκλητικά τη στρατηγικής σημασίας απόφαση να προχωρήσει άμεσα η συγχώνευση της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. με τη μητρική, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αρνητικές και μη αναστρέψιμες  καταστάσεις στα οικονομικά δεδομένα του Ομίλου. Κωλυσιεργεί, σκοπίμως όπως διαβλέπουμε, και οδηγεί την εταιρεία σε αντίθετη  προς το συμφέρον της κατεύθυνση.
 4. Διαχειρίζεται τα ζητήματα προσωπικού με εξωεπιχειρησιακά και πελατειακά κριτήρια και πρακτικές ξεπερασμένες και καταδικασμένες ιστορικά εις βάρος της νομιμότητας και της εταιρείας την οποία έχει μετατρέψει σε φυτώριο ρουσφετιού, αποδιοργανώνοντας τον υπηρεσιακό ιστό και φέρνοντας τους εργαζομένους σε απόγνωση.
 5. Η λογική των «ημετέρων» και των «δικών μας παιδιών» έχει αναγορευθεί ως το βασικότερο μέτρο άσκησης της πολιτικής της στα θέματα διαχείρισης προσωπικού. Χαρακτηριστική είναι η δίωξη του συναδέλφου και συνδικαλιστή Κώστα Τριανταφυλλίδη από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος παύθηκε παράνομα και αυθαίρετα από Προϊστάμενος του Κέντρου Διαλογής Ταχυμεταφορών Θεσσαλονίκης.
 6. Παρουσιάζει μια ωραιοποιημένη εικόνα της εταιρείας προσπαθώντας να αποκρύψει τη μία και μοναδική αλήθεια. Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. που έχει δίπλα της τα ΕΛΤΑ με το μεγαλύτερο δίκτυο στη χώρα έχει καταλήξει να είναι ο φτωχός συγγενής στην αγορά υπηρεσιών courier και εάν η μητρική εταιρεία δεν κάλυπτε κρίσιμο μέρος του κόστος λειτουργίας της θα είχα χρεοκοπήσει προ πολλού.

 

Αυτή και μόνο αυτή είναι η πραγματικότητα!

 

Με την  παρούσα εξώδικη δήλωση:

  • Σας επισημαίνουμε ότι οι ευθύνες σας για την παράνομη, αντιδεοντολογική και αντιεπιχειρισιακή λειτουργία της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. είναι νομικές, πολιτικές, συλλογικές και εξατομικευμένες.
  • Σας καλούμε να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να ανταποκριθείτε στις ανάγκες και απαιτήσεις των αρμοδιοτήτων και της θέσης σας.
  • Σας καλούμε να σταματήσετε οριστικά κάθε ενέργεια που υπονομεύει τη λειτουργία της εταιρείας
  • Σας καλούμε να αποσύρετε άμεσα το θέμα της υπογραφής Ε.Σ.Σ.Ε. και να προσέλθετε σε διάλογο ώστε μέσα από αυτόν να προκύψει ένα κείμενο αποδεκτό από όλα τα μέρη
  • Σας καλούμε να επαναφέρετε το συνάδελφο Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη στα πρότερα καθήκοντα του

 

Επιφυλασσόμενοι για την άσκηση παντός ετέρου νομίμου δικαιώματος μας και των φυσικών μελών μας ενώπιων των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών, καθώς και για τη με κάθε νόμιμο μέσο διαφύλαξη των συμφερόντων του ΕΛΤΑ, των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ και την προώθηση της εύρυθμης, αποτελεσματικής και ποιοτικής λειτουργίας τους και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουλιαγμένης 111-117 και Ηλία Ηλιού, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. Ιγνατιάδη Σταύρο και σε όσους κοινοποιείται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως του.

 

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

 

                                                               Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                        ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                               ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ