ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ

Συνεδριάζει την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 13.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ με θέματα:

-        Συμπλήρωση Εκτελεστικής Επιτροπής

-        Ενημέρωση

-        Θέματα ΕΛΤΑ

-        Πορεία διαπραγματεύσεων κοινών συμφωνιών

-        Λοιπά θέματα.