Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ ΣΤΙΣ 12 ΦΛΕΒΑΡΗ

Συνεδρίασε την Τετάρτη 12 Φλεβάρη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ, με άξονες συζήτησης την πορεία του Επιχειρησιακού προγράμματος, τις εκκρεμότητες του ΕΛΤΑ σε σχέση με τις υποχρεώσεις της πολιτείας, την πολιτική προσωπικού, τις Ταχυμεταφορές και το επικείμενο Συνέδριο της ΠΟΣΤ. Έγινε ο απολογισμός της χρονιάς που πέρασε και τέθηκαν οι στόχοι του Οργανισμού για το 2014.

Ο ΕΛΤΑ δραστηριοποιείται  μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσχερές και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον. Τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα της χώρας επηρεάζουν άμεσα και τον Οργανισμό.

Οι συμπληγάδες που πέρασε το Ταχυδρομείο και οι εργαζόμενοι το 2013 ήταν πολλές. Τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μας έκαναν πιο δυνατούς και κατέγραψαν τις αντοχές που έχουμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. 

Ο ΕΛΤΑ και οι εργαζόμενοι του βρίσκονταν στην επικίνδυνη ζώνη, ήμασταν στοχοποιημένοι. 

Από τις αρχές του χρόνου βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασίες αποδιοργάνωσης, αποδυνάμωσης και ξεθεμελίωσης κατακτήσεων χρόνων του Οργανισμού. 

Η αρχή έγινε με την ψήφιση του εφαρμοστικού Νόμου 4093, τον Οκτώβρη του 2012 και συνεχίστηκε με τις προσπάθειες για:

-          ένταξη του ΕΛΤΑ στο κεφάλαιο Α του 3429

-          εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου

-     απολύσεις, κινητικότητα και διαθεσιμότητα των ταχυδρομικών (οριοθετούνταν γύρω στις 3000 εργαζόμενοι)

-          μείωση ή κατάργηση της αποζημίωσης απόλυσης και

-          ισχύ των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Το πρώτο εξάμηνο του 2013 ο ΕΛΤΑ είχε υποστεί ένα τεράστιο κόστος από διαφυγόντα κέρδη, εξαιτίας της ύφεσης, των πολιτικών που ασκούνταν, της μείωσης του ταχυδρομικού έργου που είχε περάσει στις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και κυρίως λόγω της απελευθέρωσης της Ταχυδρομικής αγοράς από 1/1/2013.

Πήραμε για ακόμη μια φορά την υπόθεση ΕΛΤΑ στα χέρια μας.

 

Ø    Η υπογραφή της νέας ΣΣΕ 2013-2014 έγινε την κρισιμότερη στιγμή και ήταν καταλύτης για την πορεία του ΕΛΤΑ και το μέλλον των εργαζομένων, καθώς διασφάλισε και θωράκισε το θεσμικό μας πλαίσιο σε όλες τις παραμέτρους, μισθολόγιο, βιωσιμότητα και προοπτική κερδοφορίας του  ΕΛΤΑ κ.λ.π Είμαστε το μοναδικό Συνδικάτο συνάδελφοι που έχουμε υπογράψει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 

Ø    Μέσα από ένα crash πρόγραμμα άμεσων δράσεων 18μηνης διάρκειας, ενοποιήσαμε τις δομές του Οργανισμού σε όλες τις δραστηριότητες του, ώστε στο τέλος αυτού του 18μηνου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της θέσης του ΕΛΤΑ και να δοθεί προοπτική ανάπτυξης και κερδοφορίας.

 

Ø  Κάναμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις (πολιτικές, νομικές και άλλες) για να πείσουμε, ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο ΕΛΤΑ εντάσσεται στο Κεφάλαιο Β του νόμου 3429 και δεν εφαρμόζεται το ενιαίο μισθολόγιο και βαθμολόγιο και ούτε βέβαια η διαθεσιμότητα.

 

Ø  Αποτρέψουμε την περιβόητη κινητικότητα, τις απολύσεις στην ουσία, αποτρέψαμε την διαθεσιμότητα και καταφέραμε  να μην χαθεί ούτε μια θέση εργασίας.

 

Ø Με ορίζοντα πενταετίας 2013-2017 καταρτίστηκε ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΕΛΤΑ και τέθηκαν οι στόχοι του Οργανισμού:

Ø    κερδοφορία

Ø    ανταγωνιστικότητα

Ø    ανάπτυξη

Ø    βιωσιμότητα

 

Ø    Τα ελλείμματα και η απώλεια πελατών έχουν συγκρατηθεί σε επίπεδα που διαμορφώνουν θετικές προοπτικές. Η δέσμευση για την αποζημίωση του ΕΛΤΑ ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, δίνει την δίκαιη υποστήριξη στον ΕΛΤΑ, που ισορροπεί σε ένα βαθμό τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που ασκείται στον Οργανισμό από την απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς. 

Ανοίξαμε το δρόμο της κερδοφορίας για το Ταχυδρομείο και είναι η πρώτη φορά που αυτό ακούγεται και από επίσημα χείλη και καταγράφεται στον προϋπολογισμό του ΕΛΤΑ για το 2014.  

Παράλληλα είναι η πρώτη φορά που οι εργαζόμενοι, το management και ο βασικός μέτοχος είναι στην ίδια πλευρά. 

Η στρατηγική της Ομοσπονδίας απέτρεψε την εφαρμογή αυτών των πολιτικών και άνοιξε έναν δρόμο ελπίδας και προοπτικής. 

Το 2014 μπαίνουμε σε μια αφετηρία που καμιά σχέση δεν έχει με το 2013. 

Προτεραιότητες μας για την επόμενη περίοδο είναι:

·  Η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΕΛΤΑ από τη μητρική εταιρεία.

·     Η χρηματοδότηση μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και η υπογραφή των συμβάσεων αυτών μέχρι το τέλος του 2015.

·      Τα θέματα προσωπικού. Πάγια απαίτηση του Συνδικάτου μας ήταν και είναι, ότι για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και βιώσιμο Ταχυδρομείο που θα δίνει προοπτική και θα μπορεί να εξυπηρετεί τον πολίτη σε κάθε γωνιά της χώρας, η ενίσχυση του με μόνιμο προσωπικό. Αποτελεί αναγκαιότητα της εύρυθμης λειτουργίας του η κάλυψη των οργανικών κενών στα Ταχυδρομικά γραφεία και στα γραφεία διανομής με προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Πάγιο αίτημα μας παραμένει η προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να αποφασίζει το ΔΣ του ΕΛΤΑ, στα πλαίσια του προϋπολογισμού του για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, με δεδομένο ότι η ροή των εργασιών των Υπηρεσιακών λειτουργιών παρουσιάζει μεγάλες εποχικές μεταβολές στη διάρκεια του χρόνου.  Όσον αφορά τις άδειες προσωπικού η θέση μας είναι ότι από τώρα πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός. Φλέγον θέμα για μας είναι η αποζημίωση των αδειών των παρελθόντων χρόνων. Έχουμε αρχίσει τις παρεμβάσεις μας στην κατεύθυνση αυτή για να είναι να προχωρήσουμε σε υπογραφή κοινής συμφωνίας που θα ασχοληθεί με τις αποζημιώσεις. Η θέση μας είναι ότι δεν χαρίζουμε ούτε ευρώ, όλες οι άδειες θα αποζημιωθούν. Ο χρόνος αποπληρωμής θα εξαρτηθεί από τα έσοδα του Οργανισμού.

·  Το σύστημα στελέχωσης. Υπάρχει πρόβλημα γιατί το σύστημα δεν είναι στελεχωμένο και προς αυτή την κατεύθυνση πιέζουμε το Διευθύνοντα Σύμβουλο να προχωρήσει.

Στην αφετηρία του 2014, για όλους εμάς τους εργαζόμενους Ταχυδρομικούς πρωταρχικός μας στόχος είναι η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη του ΕΛΤΑ.

Στην εισήγηση του ο Πρόεδρος της ΠΟΣΤ Γιώργος Βασιλόπουλος αναφέρθηκε και στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 8 και 9 Οκτώβρη για τη εκπροσώπηση στο ΔΣ του ΕΛΤΑ.

Ευχαρίστησε τους συναδέλφους Ταχυδρομικούς για την καθολική τους συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, για τη στήριξη της παράταξης και την εκλογή του στο ΔΣ του ΕΛΤΑ και εξήγησε τους λόγους της παραίτησης του.

«…Παραιτήθηκα από την εκλογή μου στο ΔΣ ΕΛΤΑ για λόγους πλουραλιστικής εκπροσώπησης στα όργανα, που ήταν και είναι για μένα θέση και τρόπος σωστής συνδικαλιστικής συμπεριφοράς……..σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου….»

Την θέση του παραιτηθέντος Προέδρου καταλαμβάνει ως τακτικό μέλος, από 1/1/2014, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΤ Ηλίας Μπακέλλας, που είχε εκλεγεί ως αναπληρωματικό μέλος.

Στο τέλος της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε η κοπή της πίτας, όπου παραβρέθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος Κωστής Μελαχροινός.

 

 

Φωτογραφικό Υλικό