ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ

 

Ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τις γυναίκες.

Πολλές γυναίκες φεύγουν νωρίτερα απο το προβλεπόμενο όριο ηλικίας, με αναστολή, εφόσον έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, με 25ετία και ανήλικο, στα 50 μέχρι το 2010, στα 52 το 2011,στα 55 το 2012 και 65 μετά το 2013, για πλήρη σύνταξη, όπως προβλέπεται γιαυτές.
Σαν δεύτερη επιλογή μπορούν με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο, το 2010 στα 55 πλήρη και στα 50 μειωμένη, το 2011 στα 57, το 2012 στα 60 και το 2013 στα 67, με πλήρη σύνταξη, εδώ όμως εφόσον έχουν το όριο ηλικίας καταβάλλεται η σύνταξη, χωρίς δικαίωμα αναστολής.
Για τα όρια ηλικίας λήψης μειωμένης σύνταξης, ανατρέξτε στις ανάλογες κατηγορίες και πίνακες που υπάρχουν για κάθε περίοδο στο συνταξιοδοτικό της ΠΟΣΤ.

Στην πρώτη περίπτωση όμως μόνο, (με 25ετία), δικαιούνται να ζητήσουν αναστολή καταβολής της σύνταξης μέχρι την συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας που προβλέπεται το έτος κατοχύρωσης και  μόνο για πλήρη σύνταξη.
 
Αναστολή καταβολής της σύνταξης - για μειωμένη σύνταξη- μέχρι το προβλεπόμενο όριο ηλικίας, δεν προβλέπεται και δεν μπορεί να γίνει όπως αναφέρει και η σχετική εγκύκλιος της Γ.Γ.Κ.Α. με αριθμό Φ80000/οικ. 27037/1797. 
 
Παράδειγμα: γυναίκα μητέρα ανηλίκου 47 χρονών,  έχει 25ετία το 2011 και ανήλικο και μπορεί να αποχωρήσει στα 52 με πλήρη και στα 50 μειωμένη.

Εάν φύγει, θα συνταξιοδοτηθεί στα 52 με πλήρη σύνταξη και όχι στα 50 με μειωμένη.
Eκδίδεται δε από το ταμείο και απόφαση συνταξιοδότησης με το ποσό της σύνταξης που θα πάρει η ασφαλισμένη στο όριο ηλικίας που προβλέπεται για την πλήρη σύνταξη και είναι κάτι που θα γίνει μετά από αίτηση της ιδίας για αναστολή καταβολής της σύνταξης.
 
Μειωμένη μπορεί να πάρει όταν έχει το απαραίτητο όριο ηλικίας τουλάχιστον και αποχωρήσει τότε και βέβαια η μείωση αυτή είναι ισόβια.
Επαναλαμβάνουμε όμως ότι, αναστολή καταβολής της σύνταξης μητέρας με 5.500 ένσημα και ανήλικο, δε προβλέπεται ούτε για πλήρη ούτε για μειωμένη σύνταξη.
Παράδειγμα: Μητέρα ανηλίκου 48 ετών το 2010, με 18 έτη και 4 μήνες το 2010, δικαιούται μειωμένη στα 50 και πλήρη στα 55. Εάν έχει αποχωρήσει θα πάρει σύνταξη στα 55 πλήρη.
Εάν όμως φύγει το 2013, σε ηλικία 51 ετών, μπορεί να πάρει μειωμένη σύνταξη και κατά 24% μικρότερη (6% ανά έτος ή 1/200/μήνα ανάλογα πότε φεύγει) από το προβλεπόμενο όριο για πλήρη των 55 ετών. 
Κάνουμε αυτή τη σημαντική διευκρίνηση για να γνωρίζουν οι ασφαλισμένες τι ισχύει και να μή παίρνουν αποφάσεις που στοιχίζουν πολύ ακριβά.