ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 Για ενημερωτικούς και μόνο λόγους και επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε, σας παρουσιάζουμε το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου από το Γενικό Λογιστήριο Κράτους.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ : 

portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis/1ProipotheseisSintaxiodotisis/1.2Politikoi/
%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE
%B9%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE
%B4%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE
%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD%20%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE
%BB%CE%B7%CE%BB%CF%89%CE%BD.pdf

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν ανοιγει το κείμενο,κατεβάστε και εγκαταστείστε τον αναγνώστη αρχείων PDF από εδώ:get.adobe.com/reader/