ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

                                                                                                                                                        21-3-2011
 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
 
 
Το νέο εμβόλιμο – στο νομοσχέδιο για το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας – ασφαλιστικό πακέτο περιλαμβάνει περισσότερα πλασματικά χρόνια για συνταξιοδότηση ανέργων μέσης και μεγάλης ηλικίας, καθώς και ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους εργοδότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες αναφορικά με την αποπληρωμή των εισφορών.
Μεταξύ των μέτρων που προωθούνται στο υπό δημοσίευση νομοσχέδιο είναι:
-         Επεκτείνεται και στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ/ΜΜΕ κ.άλ.), η ευχέρεια αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης από τα παιδιά και για τους δύο γονείς. Μέχρι τώρα την δυνατότητα αυτή την είχε ο ένας εκ των δύο, διαζευκτικά και ήταν μόνο για θεμελίωση και όχι για προσαύξηση. Τώρα θα καταβάλλονται εισφορές και τα εν λόγω χρόνια θα συνυπολογίζονται, εκτός από την θεμελίωση και για την βελτίωση της σύνταξης. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η σχετική αυτή πρόβλεψη ισχύει ήδη στο Δημόσιο και, υπό αυτή την έννοια πρόκειται για εξίσωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
-         Όσοι καταθέτουν αίτηση από τον Μάιο και μετά, θα λαμβάνουν υποχρεωτικά προσωρινή σύνταξη εντός 2 μηνών ( στην περίπτωση ασφάλισης σε ένα Ταμείο) και εντός 3,5 μηνών στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Με αυτό το μέτρο το Υπουργείο Εργασίας υπολογίζει να περιορίσει την καθημερινή «τριβή» μεταξύ υπαλλήλων των Ταμείων και ασφαλισμένων.
     
Σήμερα η καθυστέρηση ανέρχεται στους 22 μήνες, κυρίως στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.
Υπολογίζεται ότι η προσωρινή σύνταξη θα κυμαίνεται στο 85% της αναμενόμενης-κανονικής (πλήρους) σύνταξης και οι όποιες διαφορές θα καταβάλλονται αναδρομικά με την απόδοση της οριστικής σύνταξης.
 
Προσοχή, η ρύθμιση για τα πλασματικά χρόνια, που αναμένεται να εφαρμοστεί σε λίγο, αφορά και τους δύο γονείς.
Οι πατέρες στο ΙΚΑ (πρώην ειδικά ταμεία) μπορούν να κάνουν χρήση ανάλογων διατάξεων με τις μητέρες ανηλίκων, όταν είναι χήροι ή 3τεκνοι και πάνω, διαζευγμένοι και έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση.
Σας πληροφορούμε, ότι αναμένεται -επιτέλους- και από το δικό μας Ταμείο, ενημερωτική εγκύκλιος για τις ρυθμίσεις του τελευταίου Νόμου και κυρίως για τα πλασματικά χρόνια.
Θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.