ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

                                 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

 

   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

 

                             ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΠΡΩΗΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ)

 Επιμέλεια ύλης: Χρήστος Κόλιας

                             ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ  31/12/1982

 

        1. ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ή ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (50% και άνω)

                                  Ή  ΜΕ ΑΝΙΚΑΝΟ ΣΥΖΥΓΟ ( 67% και άνω)

Συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου από 1/1/1992 μέχρι 31/12/1997 ( 15ετία)

Έτος συμπλήρωσης

15ετίας

Απαιτούμενος συντάξιμος χρόνος

Όριο ηλικίας

Απαιτούμενα έτη

Χωρίς  Όριο Ηλικίας (ΧΟΗ)

1992

             15

           42

            22

1993

             15,5

           42,5

            22,5

1994

             16

           43

            23

1995

             16,5

           43,5

            23,5

1996

             17

           44

            24

1997

             17,5

           44,5

            24,5

 

 


Σημείωση :Εδώ η ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να υπάρχει στη 15ετία  και ο απαιτούμενος συντάξιμος χρόνος να υπάρχει στο αντίστοιχο έτος.
H ενηλικίωση του παιδιού σύμφωνα με το νόμο, για το ΙΚΑ και το ΤΑΠ-ΟΤΕ, ορίζεται με την ημερομηνία (ημέρα) γέννησης του παιδιού και όχι η 31 Δεκέμβρη του έτους γέννησης.

 

 

                       Συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου μετά την 1/1/1998 

                                             Μητέρες ανηλίκων πριν το 1983

Έτος συμπλήρωσης

Συντάξιμου

χρόνου

Απαιτούμενος Συντάξιμος Χρόνος και ανηλικότητα παιδιού μαζί.

Όριο

Ηλικίας                 

 

 

Πλήρης           

Απαιτούμενος Συντάξιμος Χρόνος

( Χ.Ο.Η.)

1998

17,5

50

24,5

1999

17,5

50

24,5

2000

17,5

50

24,5

2001

17,5

50

24,5

2002

17,5

50

24,5

2003

18

50

25

2004

18,5

50

25,5

2005

19

50

26

2006

19,5

50

26,5

2007

20

50

27

2008

20,5

50

27,5

2009

21

50       

28

2010

21,5

50              

28,5

2011

22

50             

 

29

2012

22,5

50             

29,5 

2013

23

52             

30 

2014

23,5

52

30,5

2015

24

52

31

2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ Π.Ο.Σ.Τ.

Αριστοτέλους 11-15
Αθήνα, 104 32

E-Mail: post@postnet.gr
Τηλέφωνο: 210 5200301
Κατασκευή & Φιλοξενία: Komvos.gr