ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.3863/2010 (ΑΡΘΡΑ 12,13,14) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Ταμείου, δικαιούνται σύνταξη θανάτου τα μέλη της οικογενείας του (δικαιοδόχοι). 
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ 
    ΘΑΝΑΤΟΥ. 
1. Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην ασφάλιση τουλάχιστον 10 έτη
2. Ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας σε περίπτωση θανάτου από βίαιο συμβάν, που επήλθε στην άσκηση της υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΙ 
ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ
1. ο επιζών σύζυγος
2. τα άγαμα τέκνα (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοιοθετηθέντα και επί ασφαλισμένης, τα φυσικά τέκνα της).
3. η χήρα άπορη μητέρα εφόσον συντηρούνταν και συγκατηκούσε με τον θανόντα ασφαλισμένο.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ
Οι άποροι γονείς εφόσον συντηρούνταν απο τον θανόντα ασφαλισμένο και ο πατέρας είναι ανάπηρος και άπορος ή ηλικίας άνω των 60 ετών.

ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ
Αδέλφια του θανόντα ασφαλισμένου, που είναι ορφανοί από μητέρα και πατέρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάθε τάξη δικαιοδόχων αποκλείει την επομένη.
 
 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 ΣΥΖΥΓΟΣ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 Εάν δεν είχε διαζευχθεί μέχρι το θάνατο του-της ασφαλισμένου-ης με οριστική και 
τελεσίδικη απόφαση
 Εάν ο γάμος τελέστηκε ένα χρόνο πριν από το θάνατο του-της ασφαλισμένου-ης
 Εάν πρόκειται για συνταξιούχο, τότε ο επιζών δεν δικαιούται συντάξεως αν ο γάμος 
τελέστηκε μετά την συνταξιοδότηση κι ο θάνατος επήλθε πριν από την πάροδο δύο (2) 
ετών από την τέλεσή του
Οι περιορισμοί των δύο τελευταίων περιπτώσεων δεν ισχύουν: 
 Εάν ο θάνατος επήλθε από ατύχημα ή οξεία νόσο
 Εάν η χήρα κατά τον χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης
 Εάν κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε τέκνο
 
Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
α. Ανεξάρτητα από την ηλικία του επιζώντα συζύγου: Χορήγηση σύνταξης για 3ετία. δείτε παρακάτω τις προϋποθέσεις (1).
β. Εάν ο επιζών σύζυγος είχε συμπηρώσει το 40ο έτος της ηλικίας κατά την ημερομηνία θανάτου του άλλου συζύγου: 1 έτος ακόμα μετά την 3ετία.
γ. Εάν ο επιζών σύζυγος δεν είχε συμπληρώσει το 40ο έτος κατά την ημερομηνία θανάτου του άλλου συζύγου:
Διακοπή της σύνταξης μετά τη λήξη της 3ετίας και επαναχορήγηση μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
δ. Εάν ο επιζών σύζυγος είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% κατά την ημερομηνία θανάτου του άλλου συζύγου:
Χορήγηση της σύνταξης για όσο διάστημα διαρκεί η αναπηρία χωρίς περιορισμό.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ κ.λ.π. ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΡΝΕΤΕ

(1) Ολόκληρη , δηλ. το 60% αυτής του θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου αν ο επιζών σύζυγος δεν εργάζεται, δεν απασχολείται ή δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη. Μειωμένη κατά 50%,(από το 60%), δηλ. το 30% αυτής του θανόντα , αν εργάζεται, απασχολείται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη και μέχρι την ηλικία των 65 ετών. 
Μειωμένη κατά 30%,(από το 60% που είναι η ολόκληρη σύνταξη), δηλ. το 42% αυτής του θανόντα, αν εργάζεται, απασχολείται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη, όταν έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του. 
Όταν υπάρχουν παιδιά ,που δικαιούνται σύνταξη, ότι περικόπτεται από τον επιζώντα σύζυγο καταβάλλεται στα παιδιά σε ίσα μερίδια. 
Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν αν ο επιζών των συζύγων κατά την ημερομηνία του θανάτου , είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% κι άνω και για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.
Τέλος αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και δεν ζητήσει αναστολή της καταβολής της (μετά την 3ετία), η σύνταξη καταβάλλεται εξ αρχής μειωμένη κατά 70%, δηλ. το 18% αυτής του θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και δεν υπολογίζεται ασφαλιστικά ο χρόνος εργασίας του σαν συντάξιμος.
Για να δικαιούται σύνταξη σύμφωνα με τα έτη ασφάλισής του ο σύζυγος που έπαιρνε τη σύνταξη και μετά την 3ετία χωρίς να το δικαιούται, θα πρέπει να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό των συντάξεων που έλαβε το διάστημα αυτό.
Σε διαφορετική περίπτωση θα του αφαιρεθεί ο χρόνος ασφάλισης από την ημερομηνία που έπρεπε να κάνει αναστολή καταβολής της σύνταξης και θα πάρει σύνταξη όταν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας που απαιτείται το έτος αυτό.
Αυτό πρέπει να το προσέξουν οι δικαιούχοι που είτε από επιλογή είτε από άγνοια δεν ενημερώνουν το ταμείο για το τι επιθυμούν να κάνουν, για να μη ζημιωθούν αργότερα.
Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ανάλογα που ανήκει το ταμείο του θανόντα γιαυτό να απευθύνονται στό ταμείο μας οι ασφαλισμένοι.

 ΤΕΚΝΑ
Δικαιούνται συντάξεως τα τέκνα του θανόντα ασφαλισμένου ΕΦΟΣΟΝ: 
 Δεν εργάζονται , δεν συνταξιοδοτούνται και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους 
 Σπουδάζουν σε ανώτερες - ανώτατες σχολές ή Ι.Ε.Κ. μέχρι τη λήψη του πτυχίου κι όχι 
πέραν του 24ου έτους της ηλικίας του (συμπληρωμένο) 
 Είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και η ανικανότητά τους εμφανίστηκε πριν από τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας (18ο και 24ο) . Η σύνταξη χορηγείται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία. 
 Δικαιούνται συντάξεως τα  υιοθετημένα τέκνα εφόσον  η υιοθεσία έχει γίνει 
τουλάχιστον  5 χρόνια πριν από το θάνατο ή τη χορήγηση σύνταξης στο θετό 
γονέα, εκτός κι αν ο θάνατος οφείλεται σε βίαιο συμβάν.
 
 ΧΗΡΑ ΜΗΤΕΡΑ 
Δικαιούται συντάξεως εφόσον συμβίωνε με τον θανόντα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο , 
συντηρούταν απ' αυτόν και είναι αποδεδειγμένα άπορος.
 
 ΓΟΝΕΙΣ 
Δικαιούνται συντάξεως εφόσον είναι άποροι η δε συντήρησή τους βάρυνε τον θανόντα και ο πατέρας είναι ανάπηρος. Ως ανάπηρος θεωρείται και ο άπορος πατέρας, που έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του.
 
 ΑΔΕΛΦΟΙ - ΑΔΕΛΦΕΣ
Δικαιούνται συντάξεως εφόσον είναι άποροι η δε συντήρησή τους βάρυνε τον θανόντα.
ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΜΙΣΘΟΣ
Όπως ο συντάξιμος χρόνος - μισθός γήρατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές είναι οι ειδικές διατάξεις του ταμείου μας που με νεώτερες γενικές ρυθμίσεις ενοποιήθηκαν οι σχετικές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους με κάποιες τροποποιήσεις (σχετική ενημέρωση ήδη υπάρχει για το νόμο 3863/2010 (άρθρα 12,13,14) στη στήλη του ασφαλιστικού) γι αυτό υποχρέωση των ασφαλισμένων είναι η επικοινωνία με τον ασφαλιστικό μας φορέα πρωτού προβούν στις οριστικές αποφάσεις.