ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

    ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

         Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας
         Δεν έχει αλλάξει ο τρόπος αναγνώρισης

    Κρίνουμε αναγκαίο να επαναλάβουμε κάποιες διευκρινίσεις επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε συχνά σχετικά με το θέμα αυτό με αφορμή δημοσιεύματα και διάφορες πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με το ν.1358/1983, ολόκληρος ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (εκτός του χρόνου φυλάκισης), μπορεί να αναγνωριστεί για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Η αναγνώριση στο ΤΑΠ-ΟΤΕ μπορεί να γίνει με εξαγορά και με ποσοστό 20% επί του τελευταίου συνολικού τακτικού  μισθού για την κύρια σύνταξη και 6% για την επικουρική.

Για ποιούς ισχύει η έκπτωση για την εξαγορά με προϋποθέσεις μετά το 2011

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.18 του ν.3863/2010 και το ν.3996/2011 όπως ισχύουν, έχει επέλθει μεταβολή στο νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο πραγματοποιείται η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το 2011.
Ειδικά για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014, το ποσό της εξαγοράς μειώνεται κατά 30%,

ενώ για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1/1/2015 και εφεξής το ποσό για την εξαγορά μειώνεται κατά 50%, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής (εφάπαξ, με δόσεις ή με παρακράτηση από το ποσό της σύνταξης).

Η διάταξη αυτή για τη έκπτωση, σύμφωνα με την ερμηνεία και τις απαντήσεις τόσο του αρμόδιου Υπουργείου όσο και του ΤΑΠ-ΟΤΕ, δεν αφορά τους παλαιούς ασφαλισμένους πριν το 1983 καθότι αυτοί δεν θίγονται από τις αλλαγές μετά το 2011 ως προς τα όρια ηλικίας και μπορούν να αποχωρήσουν με 35ετία Χ.Ο.Η. ή με 25ετία και στα 60 μειωμένη ή στα 65 με πλήρη σύνταξη.

Δηλαδή για όσους δεν αλλάζουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και μετά το 2011, δεν ισχύει η έκπτωση εφόσον κάνουν χρήση διατάξεων κυρίως του ν.2084 και όχι του ν.3863/2010 και ν.3996/2011 που αφορά όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011.
Επίσης την έκπτωση αυτή δεν δικαιούνται και όσοι ασφαλισμένοι είχαν 25ετία μέχρι 31/12/2012 και κάνουν οι ίδιοι χρήση της διάταξης για συνταξιοδότηση στα 60 με μειωμένη και στα 65 με πλήρη σύνταξη. 
Δηλαδή ορίζεται ως προϋπόθεση για θεμελίωση δικαιώματος η 25ετία με τη διάταξη αυτή, ενώ στις άλλες περιπτώσεις ( ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης 35 ετών ασφάλισης και ανάλογης ηλικίας) για τους μετά το 1983 ασφαλισμένους, ισχύει η έκπτωση.

Γενικά την έκπτωση για στρατιωτική θητεία δικαιούνται οι εξής κατηγορίες:

1. Χήροι πατέρες με 3 παιδιά που θέλουν να συμπληρώσουν την 20ετία μετά το 2011 με το στρατό.

2. Χήροι πατέρες ανηλίκων μετά το 1983 που συμπληρώνουν την 25ετία με το στρατό μετά το 2011.

3 Οι μετά το 1983 ασφαλισμένοι που -όλοι- συμπληρώνουν την 35ετία μετά το 2011 και αποχωρούν με τις νέες διατάξεις και απαιτούν πλέον 40 έτη ασφάλισης και στα 62 με πλήρη σύνταξη για όσους συμπληρώνουν την 35ετία μετά την 1/1/2013.

Σε καμιά όμως περίπτωση, το καταβλητέο ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ποσού που προκύπτει με βάση υπολογισμού ανά μήνα αναγνώρισης το 25πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 Η αναγνώριση και η εξαγορά μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και στα κατά τόπους καταστήματα του ΙΚΑ εφόσον ο ασφαλισμένος γνωρίζει πόσο χρόνο χρειάζεται αλλά η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ισχύει μόνο μετά την συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας.

Δηλ. μπορεί κάποιος παλαιός, πριν το 1983, να συμπληρώνει 35ετία με το στρατό όταν είναι 57 έτών αλλά δεν παίρνει άμεσα σύνταξη παρά όταν  κλείσει τα 58 έστω και αν αποχωρήσει όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 

Η 35ετία Χ.Ο.Η. εξακολουθεί να ισχύει με 35 με πραγματικά έτη ασφάλισης  για τους πριν το 1983 ασφαλισμένους.

Η εξαγορά γίνεται σε τόσες δόσεις όσοι και οι μήνες εξαγοράς ή με εφάπαξ καταβολή του ποσού με έκπτωση 15% και η έκπτωση αυτή θα υπολογίζεται και στα μειωμένα ποσά του 30% ή 50% για όσους το δικαιούνται.