ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16

 

 / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Εντασσόμενα Ταμεία / Ασφ/νων Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ - 162
(Αγ. Κωνσταντίνου 16 -Ομόνοια-Αθήνα )

 


     Τηλέφωνο            FAX        
 Γραφείο Διευθυντή 210 - 81.10.001  
 Γραμματεία 210 - 81.10.002 210 - 81.10.004
 Τμήμα Απονομής Συντάξεων 210 - 81.10.100
210-8110007
 
210 - 81.10.017
210-8110013,14,15,16,22
 Μητρώο 210 - 81.10.120 210 - 81.10.027
 Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας 210 - 81.10.200 210 - 81.10.054
 Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων και Οικονομικού 210 - 81.10.170  
 Προμήθειες 210 - 81.10.180  
 Τμήμα Ανακεφαλαίωσης και Αναγνώρισης Χρόνου Ασφάλισης 210 - 81.10.140 210 - 81.10.036
 Θέματα Σχέσεων Κράτους - Πολίτη 210 - 81.10.150  
 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου 210 - 81.10.250 210 - 81.10.071
 Πρωτόκολλο 210 - 81.10.060  
  210 - 81.10.068