ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΤΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΜΙΣΘΟ


 
Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις με το νέο τρόπο υπολογισμού που ισχύει από 13/05/2016 και μετά.

Η σύνταξη αποτελείται από 2 (δύο) μέρη
α) Εθνική Σύνταξη
β) Ανταποδοτική Σύνταξη


ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Οι συντελεστές αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης έχουν ως εξής ανά έτος 

Από 0 - 15  έτη:         0,77% ανά έτος
Από 15,01 - 18:         0,84% ανά έτος
Από 18,01 - 21:         0,90 % ανά έτος
Από 21,01 - 24:         0,96% ανά έτος
Από 24,01 - 27:         1,03% ανά έτος
Από 27,01 - 30:         1,21% ανά έτος
Από 30,01 - 33:         1,42% ανά έτος
Από 33,01 - 36:         1,59% ανά έτος
Από 36,01 - 39:         1,80% ανά έτος
Από 39,01 - 42:         2% ανά έτος

Αυτό σημαίνει όμως πως η ανταποδοτική σύνταξη σπάει σε κομμάτια ανάλογα με το πόσα χρόνια ασφάλισης έχει ο ασφαλισμένος και για κάθε ένα από τα έτη αυτά υπολογίζεται ξεχωριστά με διαφορετικό συντελεστή.
 

Στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τα έτη ασφάλισης, τις μέσες αποδοχές από το 2002 και με τους ανάλογους συντελεστές (τιμάριθμο κ.λ.π.), θα προστίθεται και η Εθνική σύνταξη των 345€ με 15ετία και 384€ με 20 έτη ασφάλισης τουλάχιστον όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρουμε.

Ανταποδοτική Συνταξη

Έτη Ασφάλισης

Ποσοστό Αναπλήρωσης

15 

11,55%

16

12,39%

17

13,23%

18

14,07%

19

14,96%

20

15,86%

21

16,75%

22

17,71%

23

18,66%

24

19,62%

25

20,65%

26

21,68%

27

22,71%

28

23,92%

29

25,13%

30

26,34%

31

27,76%

32

29,18%

33

30,6%

34

32,19%

35

33,78%

36

35,37%

37

37,16%

38

38,96%

39

40,75%

40

42,75%

41

44,75%

42

46,75%


Εθνική (βασική) σύνταξη 

Με 15 έτη 345€
Με 16 έτη 353€
Με 17 έτη 361€
Με 18 έτη 368€
Με 19 έτη 376€
Από 20 έτη και πάνω 384€


Τι σύνταξη θα πάρετε με το νέο τρόπο υπολογισμού από 13/5/2016

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 10%
που από 1/1/2019 καταργείται

Όπως είχαμε γράψει από τον Ιούνιο του 2016 στον Οδηγό Ασφαλισμένου της Π.Ο.Σ.Τ., τα ποσά των νέων συντάξεων είναι μικρότερα σημαντικά με μεγάλες απώλειες για όλους τους συνταξιούχους - νέους αλλά και παλαιούς - σε σχέση με αυτό που θα έπαιρναν εάν εφαρμόζονταν το σύστημα που ίσχυε μέχρι 12/05/2016.
Οι απώλειες θα φτάνουν έως 20% και σε μερικές περιπτώσεις ίσως το ξεπεράσουν.

Παραδείγματα ποσών σύνταξης με διάφορα έτη ασφάλισης


Με 40 έτη ασφάλισης (42,75%)
με την εισφορά ασθένειας 6% και χωρίς επιδομα συζύγου και φόρο

Μέσος όρος
αποδοχών

Αναλογική
σύνταξη

Εθνική
σύνταξη

Ποσό
σύνταξης

Ποσοστό %
αναπλήρωσης

1.200

513

384

843

70%

1.300

556

384

884

68%

1.400

599

384

924

66%

1.500

641

384

964

64%

1.600

684

384

1.004

62,7%

1.700

727

384

1.045

61,5%

1.800

770

384

1.085

60%

2.000

855

384

1.165

58%

2.100

898

384

1.206

57,4%

2.200

941,6

384

1.246

56,6%

2.300

983

384

1.286

56%

2.500

1.069

384

1.367

54,6%

3.000

1.284

384

1.668

55,6%Με 35 έτη ασφάλισης (33,78%)
με εισφορά ασθένειας 6% και χωρίς τον φόρο

Μέσος όρος
αποδοχών

Αναλογική
σύνταξη

Εθνική 
σύνταξη

Ποσό
σύνταξης

Ποσοστό %
αναπλήρωσης

1.100

372

384

711

64,6%

1.200