ΑΛΛΑΞΕ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ - ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΛ-ΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ

Τι αναφέρει ο ν.4554/15/07/2018 που άλλαξε στο ταμείο μας  την ημερομηνία καταβολής της σύνταξης.

1. Για την άσκηση του δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου από τους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και του ΟΓΑ, απαιτείται η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ

2.α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του έκτου (6ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των έξι (6) μηνών για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση.

Η νέα ρύθμιση πλέον άλλαξε τα δεδομένα και πρέπει οι συνάδελφοι εργαζόμενοι να το λάβουν υπόψη τους για να μη χάνουν μεγάλο διάστημα χωρίς μισθό ή σύνταξη.

Αντί να παραιτηθούν π.χ. στις 15/12/2018 και η σύνταξη να αρχίζει από 1/1/2019 να παραιτηθούν στις 29 ή 30/12/2018 και από 1/1/2019 να δικαιούνται την καταβολή της σύνταξης αρκεί βέβαια η αίτηση συνταξιοδότησης προς το ταμείο να έχει γίνει μέχρι 31/12/2018 για να μη πάνε στον επόμενο μήνα.

Για κάθε πληροφορία για ασφαλιστικά θέματα να ενημερώνεστε από την ενότητα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ απο την ηλ.δ/νση της ΠΟΣΤ.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΛ-ΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ

Επιμένει στα ίδια ανεφάρμοστα και αναποτελεσματικά σενάρια ο ΕΛ-ΤΑ, θέλει να διώξει κόσμο με σαθρές δικαιολογίες και καταργημένες διατάξεις αλλά να κάνει και νέες περικοπές χωρίς σχέδιο ανάπτυξης του οργανισμού με τις ίδιες και ανεπιτυχείς συνταγές του παρελθόντος.

Ξανά, οι όχι και τοσο νέοι πλέον διοικούντες, ζητάνε <<αίμα>> απο τους εργαζόμενους  και με μεγάλη ευκολία μιλάνε για περικοπές μισθών, αποζημίωσης,  δώρων κ.λ.π. ενώ για τις υποχρεώσεις τους κράτους δείχνουν ανοχή μη αναλαμβάνοντας τις δικές τους ευθύνες.

Οι εργαζόμενοι έδωσαν πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια.

Άς κάνει η πολιτεία και η διοίκηση το χρέος της με ένα νέο αξιόπιστο σχέδιο βιωσιμότητας και ανάπτυξης και οι εργαζόμενοι θα βρεθούν πάλι μπροστά για τη διάσωση και το μέλλον του ΕΛ-ΤΑ με τις αξιόπιστες προτάσεις τους που έχουν καταθέσει ήδη.

Πολύ περισσότερο τώρα που υπάρχει ένα κλίμα αβεβαιότητας και αγωνίας στα ΕΛ-ΤΑ μετά απο σχετικό έγγραφό του περί υποχρεωτικής απόλυσης σε διάφορα όρια ηλικίας επικαλούμενοι παλαιές και αμφισβητούμενες διατάξεις του ταμείου και της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Κάθε χρόνο τα ίδια κάνουν και γράφουν χωρίς περιεχόμενο και νομική βάση.
Οι παλαιές διατάξεις με ανάλογα όρια ηλικίας {57, 58, 62 κ.λ.π} που συνδέονταν με υποχρεωτική απόλυση αλλά  ταυτόχρονη υποχρέωση του ταμείου να καταβάλει τη σύνταξη έχουν καταργηθεί πρό πολλού και οι συνάδελφοι να μη τα λαμβάνουν υπόψη τους εάν δεν παίρνουν άμεσα ΠΛΗΡΗ σύνταξη και όχι ΜΕΙΩΜΕΝΗ εφόσον έχουν την ηλικία και τα έτη ασφάλισης που προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία κάθε φορά.

Προϋπόθεση είναι πάντα να θέλουν οι ίδιοι να αποχωρήσουν.

Το μόνο σημείο που απέμεινε ως προς την υποχρεωτική απόλυση - σύμφωνα με την άποψη του ΕΛ-ΤΑ - αφορά όσους έχουν συμπλήρώσει την ηλικία των 61 ετών με την απαραίτητη προϋπόθεση όμως να έχουν θεμελιώσει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη.

΄Αρα μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 61 ετών και έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη <<θα απομακρυνθούν>> εάν το κάνει πράξη ο ΕΛ-ΤΑ - που δεν μπορεί σύμφωνα με την δική μας θέση. 

Η θέση της ΠΟΣΤ παραμένει η ίδια σύμφωνα με νεώτερους νόμους, εγκυκλίους αλλά και αποφάσεις των δικαστηρίων που λένε ότι οι συμβάσεις του προσωπικού του ΕΛ-ΤΑ είναι αορίστου χρόνου, ο ΕΛ-ΤΑ δεν μπορεί να απολύσει προσωπικό παρά με το ν.2112/1920 εφαρμόζοντας τις διατάξεις του εργατικού δικαίου καθώς και με όσα προβλέπουν οι Σ.Σ.Ε.

Άρα μόνο οικειοθελώς μπορεί να λύσει την σχέση εργασίας ο εργαζόμενος με τα ΕΛ-ΤΑ και δεν γίνεται μονομερώς απο τον εργοδότη.

Όσοι έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα ήδη και μόνο για πλήρη σύνταξη και σε μικρότερη ηλικία των 61 ετών μόνο με αίτησή τους απολύονται.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι π.χ. μητέρες ανήλικων παιδιών ή ασφαλισμένοι πριν το 1983 με 35ετία το 2018 και συμπληρωμένα τα 60 έτη.

Όσοι έχουν ηλικία ακόμα και μεγαλύτερη των 61 ετών και έως 67, δεν απολύονται εάν δεν το επιθυμούν εφόσον δικαιούνται μειωμένη σύνταξη.

Μειωμένη σύνταξη δικαιούται κάποιος στην ηλικία των 62 ετών με 15ετία τουλάχιστον.

Όταν λέμε θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη σημαίνει ότι έχουν συμπληρώσει και το προβλεπόμενο όριο ηλικίας και τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης που ισχύουν σε κάθε περίπτωση και μπορούν να πάρουν άμεσα σύνταξη άσχετα αν ασκήσουν τώρα ή αργότερα το δικαίωμά τους αυτό.
\'Οσοι δικαιούνται μειωμένη σύνταξη πριν τα 67, {στα 62 π.χ.}, ας έχουν συμπληρώσει τα 61 ή και παραπάνω έτη, εάν δεν κάνουν αίτηση παραίτησης με τη θέλησή τους δεν απομακρύνονται έως τα 67 όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Για την Ομοσπονδία το θέμα παραμένει καθαρό απο νομικής πλευράς και ο ΕΛ-ΤΑ δεν μπορεί να εφαρμόσει δικό του καθεστώς πέρα από όσα προβλέπει το εργατικό δίκαιο και ας το λάβουν υπόψη τους.

Το τελευταίο έγγραφο του ΕΛ-ΤΑ εντάσσεται μέσα στο σχεδιασμό δημιουργίας κλίματος αβεβαιότητας και αποχωρήσεων και απο τη νέα διοίκηση μήπως και τον κάνουν βιώσιμο με τα γνωστά σενάρια περικοπών που εφαρμόζουν όλοι τα τελευταία χρόνια, αντί να στρέφονται στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα ενός σύγχρονου Ταχυδρομείου ως ισχυρό παράγοντα και μοχλό στην οικονομία της χώρας με όρους βιωσιμότητας αλλά και Κοινωνικής προσφοράς στην κοινωνία όπως είναι ο ρόλος του.