ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Συνεδριάζει, τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ, στα γραφεία της Ομοσπονδίας, με θέματα:

-         Ενημέρωση – Τρέχουσες εξελίξεις

-         Οικονομικές καταστάσεις ΕΛΤΑ

-         Καθολικές Υπηρεσίες

-         ΕΥΔΑΠ – Διαβατήρια

-         Λοιπά θέματα

Θα ακολουθήσει την ίδια μέρα και ώρα 13.00 μ.μ. η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.

 

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ θα γίνει η αντικατάσταση μέλους της Ε.Ε.