Εγκύκλιος Υπ. εργασίας για όρια ηλικίας στον ιδιωτικό τομέα ΙΚΑ (54411/1797/30/11/2015)

 

 
 OI ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

ΜΕ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΑ 67
 
Ηλικία συνταξιοδότησης
μέχρι 18/08/2015 για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.


ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 19/8/2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Έτος συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη και εξέλιξή της μετά το ν. 4336 με έναρξη 19/8/2015. ( σε έτη και μήνες οι αριθμοί).
ανάλογα πότε συμπληρώνεται η ηλικία της 1ης στήλης. (50, 51,52, 53, 60, κ.λ.π.)

 

2015

 

20162017

 

20182019202020212022

50

55

56,9

58,5

60,2

61,10

63,7

65,3

67

51

55

56,9

58,5

60,2

61,10

63,7

65,3

67

52

55

56,9

58,5

60,2

61,10

63,7

65,3

67

53

56,6

58

59,6

61

62,6

64

65,6

67

54

56,6

58

59,6

61

62,6

64

65,6

67

55

56,6

58

59,6

61

62,6

64

65,6

67

56

57,5

58,9

60,2

61,6

62,11

64,3

65,8

67

57

58,3

59,6

60,9

62

63,3

64,6

65,9

67

58

59,2

60,3

61,5

62,6

63,8

64,9

65,11

67

59

60

61

62

63

64

65

66

67

60

60,11

61,9

62,8

63,6

64,5

65,3

66,2

67

61

61,9

62,6

63,3

64

64,9

65,6

66,3

67

62

62,8

63,3

63,11