ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΛ-ΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 Συνεδέλφισες / οι

Κυκλοφόρησε έγγραφο του ΕΛ-ΤΑ που απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα συναδέλφων εργαζόμενων στα ΕΛ-ΤΑ που συμπληρώνουν ένα όριο ηλικίας και τους καλεί να κάνουν αίτηση παραμονής ή όχι στην υπηρεσία.
Αυτό αφορά όλο το προσωπικό του ΕΛ-ΤΑ και για τον κλάδο διοίκησης έως το βαθμό του τμηματάρχη, που μέχρι 31/12/2016 συμπληρώνουν την ηλικία των 57 ετών.
Για όσους έχουν τον βαθμό του τομεάρχη τα 58.
Για τους διευθυντές τα 62.
Τα τελευταία χρόνια το θέμα αυτό προκαλεί σύγχιση και προβληματίζει πολλούς συναδέλφους χωρίς λόγο αλλά φέτος επανήλθε ξανά... εντελώς τυχαία.

Αυτό έρχεται απο παλιά και προβλέπονταν στον κανονισμό του οργανισμού αλλά όταν η υποχρεωτική απόλυση από τον εργοδότη συνδέονταν με την ταυτόχρονη και υποχρεωτική απονομή της σύνταξης από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Με τις αλλεπάλληλες αλλαγές όμως των διατάξεων του ασφαλιστικού και τις νέες ρυθμίσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται πλέον, το θέμα αυτό έχει πάρει άλλο δρόμο και έπρεπε να μη ανακινείται απο τις υπηρεσίες του ΕΛ-ΤΑ.

Κατ' αρχήν η άμεση απονομή της σύνταξης - με το παλαιό καθεστώς της υποχρεωτικής απόλυσης - καταργήθηκε.

Μετά λοιπόν την ισχύ του ν.3655/08 (άρθρο 143 παρ.8) που προβλέπει το νέο καθεστως αυτό, έπρεπε να καταργηθεί και ο σχετικός όρος της ΕΣΣΕ του 2002 με ευθύνη και των δύο μερών.
Αφού όμως δεν έγινε μέχρι τώρα (κάτι που θα γίνει σύντομα), τουλάχιστον ό όρος αυτός θα έπρεπε να είναι ανενεργός και να μήν φορτώνει ο ΕΛ-ΤΑ την επιλογή στους εργαζόμενους που σε πολλές περιπτώσεις ίσως να κάνουν επιλογή σε βάρος τους από άγνοια. 

Η σύνταξη πλέον απονέμεται μόνο εάν υπάρχει θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα και σύμφωνα με τις νέες διατάξεις (ηλικία και έτη ασφάλισης) και μόνο μετά από αίτηση του εργαζόμενου.
Ο εργαζόμενος τώρα και σε απάντηση στο έγγραφο, έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση παραμονής στην υπηρεσία την οποία ο εργοδότης - στην περίπτωσή μας ο ΕΛ-ΤΑ - κάνει υποχρεωτικά δεκτή για μία 3ετία τουλάχιστον και μετά την 3ετία μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη.

Σε κάθε περίπτωση, δεν προκύπτει απο κάπου ότι ο εργοδότης πλέον  μπορεί να απολύσει κανέναν εργαζόμενο μονομερώς μέχρι την ηλικία των 65 ή 67 ετών παρά μόνο μετά απο αίτηση του εργαζόμενου.

Πολύ δε περισσότερο αφού η νομοθεσία προστατεύει τον εργαζόμενο και μέχρι τότε που δικαιούται να πάρει πλήρη σύνταξη.

Το δικαίωμα του εργαζόμενου πάντως να παραιτηθεί από την υπηρεσία ισχύει σε κάθε περίπτωση με αίτησή του και δική του ευθύνη ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Όπως για παράδειγμα εάν κάποιος έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης, μπορεί να αποχωρήσει και να πάρει σύνταξη όμως όταν συμπληρώσει το προβλεπόμενο νέο όριο ηλικίας.
Κατά τα άλλα, εάν αποχωρήσει με αίτησή του διατηρεί το δικαίωμα άμεσης καταβολής της ανάλογης αποζημίωσης και ότι άλλο προβλέπεται από τον ΕΛ-ΤΑ.
Η Π.ΟΣ.Τ. σε συνεργασία με τα ΕΛ-ΤΑ θα εξετάσει το θέμα ώστε να υπάρξει ρύθμιση για να αποφύγουμε την σύγχιση και την ταλαιπωρία πολλών συναδέλφων.

Θα μπορούσε και θα έπρεπε πάντως το έγγραφο αυτό να μη εκδοθεί, όπως έγινε το 2015 αλλά... φαίνεται ότι πολλά σενάρια εξυφαίνονται τελευταία στον ΕΛ-ΤΑ, που είναι έξω από την εργατική νομοθεσία, τους όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που έχουν υπογραφεί με την Π.Ο.Σ.Τ. και εξακολουθουν να ισχύουν με μορφή νόμου, σε πείσμα όσων νομίζουν ότι μπορούν να τα παραβιάσουν μονομερώς.

Αυτά ας τα ξεχάσουν.


Άρα, όσοι συνάδελφοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή που πήραν το σχετικό έγγραφο, δεν έχουν παρά να κάνουν αίτηση παραμονής εφόσον δεν παίρνουν άμεσα σύνταξη αλλά και όσοι έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παραμείνουν στη υπηρεσία ακόμα και μετά το δικαίωμα αυτό.

Καλούμε τον ελ-τα να μην εκδόσει απόφαση απόλυσης σε περιπτώσεις μη κατάθεσης αίτησης απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας από εργαζόμενο σύμφωνα με τον όρο του κανονισμού, εάν πρώτα δεν διασταυρώσει τα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δικαιούται πλήρη σύνταξη και βέβαια πάντα μετά από αίτηση του εργαζόμενου.