ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ - 4 & 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

  

Συνεδριάζει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12 μ.μ, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΣΤ με θέματα: 

Ø     Ενημέρωση – Εξελίξεις

Ø     Τρέχοντα θέματα ΕΛΤΑ

Ø     Πρόγραμμα δράσης – Καθορισμός πλαισίου παρεμβάσεων

Ø     Άλλα θέματα

Ø     Αποφάσεις 

Την επόμενη μέρα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου και ώρα 10 π.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.