ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ 13 ΓΕΝΑΡΗ 2015

Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 13 Γενάρη 2015 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της ΠΟΣΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με θέματα: 

-         Ενημέρωση

-         Εξελίξεις.