ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ 16 και 17 ΙΟΥΛΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 και ώρα 13.00 στα γραφεία της ΠΟΣΤ η Εκτελεστική Επιτροπή με θέματα:

-        Ενημέρωση

-        Πορεία ΕΛΤΑ

-        Θέματα προσωπικού ΕΛΤΑ

-        Προγραμματισμός δράσης

-        Συνέδριο ΠΟΣΤ

-        Λοιπά θέματα

Την επόμενη μέρα, Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει στα γραφεία της Ομοσπονδίας το Διοικητικό Συμβούλιο με τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.