ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΤ

Συνεδριάζει την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 και ώρα 12.00 στα γραφεία της ΠΟΣΤ η Εκτελεστική Επιτροπή με θέματα:

-        Ενημέρωση

-        Επιχειρησιακό Σχέδιο – Ενσωμάτωση Ταχυμεταφορών (πρόοδος-καθυστέρηση-σκοπιμότητες)

-        Οικονομικά (Crash program – Ρευστότητα)

-        Εκκρεμότητες (συμβόλαιο Διοίκησης – ΕΣΠΑ – Κ.Υ. – Ε.Ε.Τ.Τ. – Κ.Υ.Α. κ.α.)

-        Θέματα Προσωπικού (μονίμων – εκτάκτων – κανονικές άδειες κ.α.)

-        Βραβεία

-        Συλλαλητήριο Θεσσαλονίκης

-        Λοιπά Θέματα

 

Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ,  με άξονες συζήτησης τα θέματα που συζητήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή.