Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας - Αναστολή Κινητοποιήσεων

Την τελευταία μέρα της λήξης της Κοινής Συμφωνίας και των παρατάσεων της (18 Ιανουαρίου 2021) συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ και αποφάσισε την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2021-2024 και συνεπώς την παύση των απεργιακών μας κινητοποιήσεων.
 
Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση.