Σύλλογος Εργαζομένων ν. Σάμου: Επιστολή διαμαρτυρίας

Μετά από την υλοποίηση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, καθώς και τη θέσπιση του νέου οργανογράμματος, έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στελέχωσης των Καταστημάτων του Δήμου Ικαρίας και ειδικότερα του Καταστήματος του Ευδήλου. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό να πραγματοποιείται με προσωπικό από το κατάστημα των Ραχών Ικαρίας, το οποίο συνεπάγεται δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των πελατών, εφόσον δύο καταστήματα που ελκύουν και μονοπωλούν τις οικονομικές συναλλαγές των περιοχών εμβέλειας τους, κάτω από αυτές τις συνθήκες, διεκπεραιώνουν πλημμελώς το έργο τους.

Όπως επισημάναμε, κατά την πρόσφατη συνάντηση στο νησί, στην Διευθύντρια του Κεντρικού Καταστήματος της Σάμου και στον Πρόεδρο του τοπικού Σωματίου εργαζομένων, το Κατάστημα των Ραχών Ικαρίας που βρίσκεται στην πρώην έδρα του Δήμου Ραχών, στον Χρίστο, εξυπηρετεί ταχυδρομικά το μεγαλύτερο σε έκταση κομμάτι της Ικαρίας και το πιο τουριστικό στο ΒΔ τμήμα αυτής. Η περιοχή των Ραχών περιλαμβάνει πολλούς απομακρυσμένους οικισμούς, με ακατάλληλο οδικό δίκτυο, ώστε η αγροτική διανομή να εκτελείται με δυσκολία, κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η υπάλληλος που πραγματοποιεί την αγροτική διανομή και επί το πλείστον κατά την περίοδο της πληρωμής των συντάξεων, να μην έχει το χρόνο κατά την επιστροφή της να ασχοληθεί με βοηθητικές εργασίες του καταστήματος.

Σημειωτέον ότι ο αριθμός των συντάξεων που πληρώνονται από το κατάστημα μας είναι μεγάλος και η αποπληρωμή τους, λόγω των περιορισμών του ύψους των χρημάτων που δύναται να μεταφέρει ο κάθε διανομέας, να εξαντλεί τις 10 ημέρες.

Το κατάστημα των Ραχών Ικαρίας όπως και του Ευδήλου λόγω της θέσης του, βρίσκεται σε περιοχές που υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις.

Η απουσία τραπεζικών υποκαταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του ΕΛΤΑ, που ως ομάδα τους έχουμε εμφυσήσει οδηγεί τους τοπικούς επιχειρηματίες, να αποστέλλουν καθημερινά μεγάλα χρηματικά ποσά, μέσω του Ταχυδρομικού μας Καταστήματος, γεγονός που απαιτεί μεγάλο χρόνο διαχείρισης (καταμέτρηση, αποστολή και διαχείριση χρηματοδεμάτων).

Επιπλέον η έλλειψη τραπεζικών υποκαταστημάτων, συνυφασμένη με την ύπαρξη του ΑΤΜ που εδρεύει στο κατ/μα Ραχών, δημιουργεί πρόσθετο έργο διαχείρισης, που απαιτεί επίσης μεγάλο χρόνο και ιδιαίτερη προσοχή (καταμέτρηση χρημάτων και τακτή τροφοδότηση του).

Τέλος η μη ύπαρξη τραπεζικών  υποκαταστημάτων, δημιουργεί και άλλες πρόσθετες εργασίες, όπως είναι η αποκλειστική τραπεζική εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων από το ταχυδρομείο (άνοιγμα βιβλιαρίων, συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων των καταθετών, εκδόσεις χρεωστικών/πιστωτικών καρτών κ.λπ.), διαδικασίες που απαιτούν την χρονοβόρα απασχόληση ενός υπαλλήλου, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της EUROBANK.

Εκτός όλων των προαναφερθέντων εργασιών, τα κατ/τά μας, μετά την συμφωνία ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ COURIER, έχουν επωμισθεί την παραλαβή και την επίδοση των αντικειμένων της συγκεκριμένης εταιρείας ταχυμεταφορών.

Η διεκπεραίωση όλων των παραπάνω γίνεται ακόμη πιο επαχθής κατά την θερινή περίοδο και οι απαιτήσεις ακόμη πιο επιτακτικές, αφού ο κόσμος πολλαπλασιάζεται λόγω της τουριστικής κίνησης.

Εκτός των προαναφερθέντων, να σημειωθεί ότι το Κατάστημα Ραχών Ικαρίας βρίσκεται κάθε χρόνο σε περίοπτη θέση, από άποψη εσόδων, μεταξύ των Καταστημάτων τόσο της Ικαρίας, αλλά και των καταστημάτων του επιβλέποντος Κεντρικού Καταστήματος Σάμου.

Επίσης αν και σε παραμεθόρια περιοχή, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις με συμβάσεις ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, αλλά και άλλων δράσεων που έχει κληθεί να υλοποιήσει σε κάθε περίπτωση.

Ύστερα από τις παραπάνω επισημάνσεις και τα στοιχεία που σας παραθέσαμε, λεπτομέρειες των οποίων βρίσκονται στην διάθεση σας, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη σας ότι στο κατ/μα του Ευδήλου ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων, έχει προσληφθεί ως ΑΜΕΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θεωρούμε ότι η Διοίκηση του Οργανισμού θα πρέπει να επαναξιολογήσει την απόφαση της αφενός για την μείωση προσωπικού βάσει του νέου οργανογράμματος από τρεις σε δύο!!) που θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση των κατ/των και την απαξίωση τους με ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο μέσα στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, αφετέρου να προβεί σε άμεση ενίσχυση του κατ/τος Ευδήλου με τακτικό προσωπικό (έστω ΕΣΟΧ), ώστε να διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία των κατ/των και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


    

ΒΟΥΔΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                                                  ΚΑΝΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ