Εθελοντική αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 - 14 Γενάρη 2022

Συνάδελφοι καλημέρα και Χρόνια Πολλά.

Το Συνδικάτο Ταχυδρόμων Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», διοργανώνει αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 14 Ιανουαρίου 2022, στο τμήμα αιμοδοσίας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ή σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο. Οι ώρες προσέλευσης για την αιμοδοσία είναι 08:30 έως 14:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και 17:00-19:00 (Δευτέρα έως Πέμπτη), για το τμήμα αιμοδοσίας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Για το ωράριο των υπολοίπων νοσοκομείων θα πρέπει να επικοινωνήσουν οι συνάδελφοι με τα αρμόδια τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων για να ενημερωθούν. Η διάρκεια της αιμοδοσίας θα είναι πέντε(5) ημέρες για να καταστεί δυνατόν να αιμοδοτήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι καθώς οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται όλο και περισσότερο στις μέρες μας. Στην αιμοδοσία μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ(καθώς και μέλη των οικογενειών τους), ασχέτως αν ανήκουν στο σωματείο μας ή όχι, ώστε να γίνουν και αυτοί μέλη της τράπεζας αίματος του σωματείου μας.

Οι συνάδελφοι που θα θελήσουν να πάρουν μέρος στην αιμοδοσία δικαιούνται άδεια δύο(2) ημερών μετά αποδοχών, σύμφωνα με τον κανονισμό(άρθρο 12.5-παρ. 11) εκ των οποίων η πρώτη ημέρα είναι η ημέρα που θα πάνε να αιμοδοτήσουν. Όσον αφορά τη δεύτερη ημέρα, αυτή μπορεί να δοθεί είτε την επόμενη ημέρα της αιμοδοσίας είτε μετά από συνεννόηση με τους προϊστάμενους των μονάδων διανομής και των καταστημάτων, για να αποφευχθούν προβλήματα λειτουργίας στην περίπτωση ταυτοχρόνων αιτημάτων και να καταστεί δυνατόν να δοθεί άδεια σε όλους τους συναδέλφους, μέσα σε διάστημα δέκα(10) ημερών από την ημέρα τέλεσης της αιμοληψίας(Ν.4554/2018 άρθρο 68).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας στους συναδέλφους είναι η έγκαιρη ενημέρωση του προϊσταμένου τους, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της τέλεσης της αιμοληψίας και η προσκόμιση βεβαίωσης από το αντίστοιχο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου μετά την τέλεση της αιμοληψίας.

Προς αποφυγήν περιπτώσεων όπου συνάδελφοι θα ζητήσουν και θα πάρουν άδεια για τη συμμετοχή στην αιμοδοσία αλλά δεν θα μπορέσουν να αιμοδοτήσουν λόγω περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στα ερωτηματολόγια των τμημάτων αιμοδοσίας των νοσοκομείων, άρα δεν θα τους δοθεί και βεβαίωση για να δικαιολογήσουν την άδεια, επισυνάπτεται το ερωτηματολόγιο του τμήματος αιμοδοσίας, ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήματα.

Ο κωδικός της τράπεζας αίματος του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τον οποίο πρέπει να γνωρίζετε για την ταυτοποίηση της τράπεζας αίματος για την οποία θα αιμοδοτήσετε είναι ο αριθμός 15936.

Επίσης αφού πάρετε τη βεβαίωση ότι συμμετείχατε στην αιμοδοσία, πριν την καταθέσετε στους προϊσταμένους για τη δικαιολόγηση της άδειας να τη στείλετε στο email του σωματείου.

Η αιμοδοσία είναι προσφορά ζωής που είναι το πολυτιμότερο αγαθό.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εκπροσώπους του σωματείου ανά πάσα στιγμή ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση syndicatotaxydromonpdth@gmail.com


                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                             ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ