Ανακοίνωση Σωματείου Πειραιά: Το ωράριο είναι αδιαπραγμάτευτο!

Μετά την απόφαση της Διοίκησης για την μετακίνηση των υπαλλήλων σύμβασης έργου σε Καταστήματα εκτός της Περιφέρειας Πειραιά, το αποτέλεσμα είναι η αποψίλωση των ήδη αποδυναμωμένων Καταστημάτων μας, καθώς και η λειτουργική υποβάθμισή τους η οποία έχει οδηγήσει στην   αδυναμία εκτέλεσης του ταχ/κού έργου και την εξουθένωση του ήδη κουρασμένου προσωπικού.

Εν όψει της εορταστικής περιόδου και της αύξησης των συναλλαγών, καθώς και λόγω των υγειονομικών μέτρων στις τράπεζες, το κοινό στρέφεται όλο και περισσότερο στα Καταστήματά μας, με αποτέλεσμα την αύξηση των συναλλαγών, αλλά και την αδυναμία του προσωπικού να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του κοινού.

Η αύξηση του όγκου εργασίας, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα την κατά συρροή υπέρβαση του ωραρίου σε πολλά Καταστήματα.

Ζητάμε την άμεση ενίσχυση των καταστημάτων με προσωπικό.

Οι εργαζόμενοι έχουν υπερβεί τα όριά τους.

Το ωράριο είναι αδιαπραγμάτευτο.

                                                                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ                                                       ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΣΙΝΑΚΗ